Łukasz Szewczyk11.06.2015 (12:12)2 komentarze

Gdzie studiować? Sprawdź Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015

Tradycyjne w okresie matur opublikowano Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015. Najlepszymi uczelniami okazały się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Wybrano także najlepsze uczelnie techniczne, rolnicze, medyczne, pedagogiczne, ekonomiczne i AWF.
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zwyciężyły ex aequo w XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015. Na trzecim miejscu ponownie znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kolejnych miejscach plasują się trzy najlepsze polskie politechniki: na miejscu czwartym ex aequo Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, a tuż za nimi Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015
W grupie uczelni niepublicznych ponownie sukces Akademii Leona Koźmińskiego, która i w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. Tuż za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, uczelnia, która od poprzedniego rankingu nie tylko uzyskała status uniwersytetu, ale też o połowę zmniejszyła dystans do lidera. Na trzecim miejscu Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła ponownie PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015
Już po raz szesnasty Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłasza wyniki Rankingu Szkół Wyższych. W tym roku oceniono 87 uczelni akademickich, 70 magisterskich uczelni niepublicznych, 30 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz aż 43 kierunki studiów - Nasz Ranking to nie tylko narzędzie, które, mądrze wykorzystane, może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego, panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Prof. dr hab. Michał Kleiber, szef Kapituły Rankingu, były prezes PAN podkreśla, że Ranking może być także drogowskazem dla uczelni. - Na podstawie wiedzy płynącej z bieżącej analizy trendów w rankingach na świecie oraz mądrości zgromadzonej w ciągu 16 już lat doświadczeń podpowiadamy, w którą stronę należałoby się w przyszłości profilować, jakie aspekty działalności rozwinąć, jakie wyznaczyć priorytety. Tak widziany Ranking może stać się ważnym impulsem dla budowania kultury jakości na uczelni - dodaj


Nagrody specjalne 2015
• AWANS 2015 - Skok wśród uczelni akademickich
Uniwersytet Łódzki
• AWANS 2015 - Skok wśród uczelni niepublicznych magisterskich
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
• KUŹNIA KADR 2015
Akademia Obrony Narodowej

Podrankingi w typach uczelni 2015
Najlepsze uniwersytety
Miejsce 1: Uniwersytet Warszawski
Miejsce 1: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce 3: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Najlepsze uczelnie techniczne
Miejsce 1: Politechnika Warszawska
Miejsce 1: Politechnika Wrocławska
Miejsce 3: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Najlepsze uczelnie medyczne
Miejsce 1: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce 2: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Miejsce 3: Gdański Uniwersytet Medyczny

Najlepsze uczelnie ekonomiczne
Miejsce 1: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce 2: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce 3: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Najlepsza uczelnie rolnicze
Miejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce 2: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Miejsce 3: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Najlepsza AWF
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najlepsza uczelnia pedagogiczna
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Nagrody dodatkowe 2015
• Lider umiędzynarodowienia
Akademia Leona Koźmińskiego

• Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym
Uniwersytet Jagielloński

• Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej
Uniwersytet Warszawski

• Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej
Uniwersytet Jagielloński

• Najwyższy prestiż wśród pracodawców
Politechnika Warszawska

• Lider publikacji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

• Lider innowacyjności
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

• Najlepsze warunki kształcenia
Gdański Uniwersytet Medyczny


Wyniki Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015
• filologie, języki obce i językoznawstwo
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

• filologia polska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

• filozofia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

• historia i archeologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział historyczny

• kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

• teologia i religioznawstwo
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii

• dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

• politologia i stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

• pedagogika i edukacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

• psychologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny

• socjologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

• zarządzanie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

• ekonomia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

• prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

• administracja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

• matematyka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

• fizyka i astronomia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

• chemia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

• biotechnologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

• kierunki biologiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

• kierunki nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

• ochrona środowiska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

• automatyka, robotyka i mechatronika
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

• architektura i urbanistyka
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

• budownictwo
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

• elektrotechnika
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

• energetyka
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

• mechanika i budowa maszyn
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

• elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

• inżynieria i technologia chemiczna
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

• inżynieria materiałowa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• kierunki IT
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

• inżynieria produkcji
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

• inżynieria środowiska
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

• kierunki o żywieniu i żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Wydział Nauk o Żywności

• kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• weterynaria
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

• kierunek lekarski
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski

• kierunki dentystyczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

• farmacja
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Farmaceutyczny

• pielęgniarstwo i położnictwo
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu

• ochrona zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu

• sport, turystyka i rekreacja
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Informacje na temat metodologii Rankingu Szkół Wyższych 2015, składu Kapituły, prezentacje wiodących uczelni i wydziałów, szczegółowe tabele rankingowe (łącznie 77 zestawień) znajdują się pod adresem www.ranking.perspektywy.pl

Komentarze (1 - 2 z 2)

W mojej okolicy na niepublicznej uczelni studiuje chomik, małpa i 2 koty. Płacą czesne więc zapewne magistrami zostaną.
 1  
Koty i małpa pójdą na urzędników. Chomik pójdzie na pożarcie. Koniec bajki.
 1