Łukasz Szewczyk25.06.2019 (11:59)brak komentarzy

Google udostępnia polską wersję Market Finder

Polskie firmy chcą zdobywać nowe rynki. Pomoże w tym także Google, który udostępnił właśnie polską wersję narzędzia Market Finder. Platforma umożliwia porównywanie potencjału rynkowego różnych państw dla określonej branży i zaplanowanie skutecznej kampanii marketingowej.
Google Mobile
Internet zniósł bariery handlowe i umożliwił mniejszym graczom zaistnienie na rynkach światowych. Pierwsze kroki w takiej ekspansji mogą być jednak trudne. Według badań Google, 60% przedsiębiorców postrzega poznanie rynku jako punkt wyjścia i główne wyzwanie na drodze do rozpoczęcia działalności eksportowej. Trafny wybór nowego obszaru rozwoju wymaga bowiem dokonania oceny zapotrzebowania na produkty lub usługi firmy, a to nie jest proste.
Przedsiębiorcy muszą zadać sobie szereg pytań, w tym w jaki sposób można oszacować potencjalne zainteresowanie ich ofertą? I czy poziom inwestycji wymagany do wejścia na nowy rynek umożliwi osiągnięcie zwrotu? W badaniu Euromonitor International dotyczącym 137 firm eksportujących z terenu Europy Środkowo-Wschodniej 40.4% respondentów jako jedno z głównych wyzwań wskazało brak wiedzy na temat innych rynków i brak dostępu do informacji, na podstawie których można podjąć decyzję na temat kierunku eksportu.

Pozyskanie rzetelnych informacji odnośnie popytu pochłania nie tylko czas, ale i pieniądze. Do podjęcia właściwej decyzji potrzeba wiedzy - statystyk dotyczących rozmiaru i struktury danego rynku oraz zwyczajów zakupowych i preferencji klientów, którzy go tworzą. Przydatna też jest znajomość działań konkurencji.

Z pomocą przedsiębiorcom myślącym o rozwoju biznesu za granicą przychodzi Google wprowadzając do Polski Market Finder - bezpłatne narzędzie, które wspiera firmy w identyfikowaniu potencjalnych klientów i zwiększaniu sprzedaży eksportowej online. Dzięki zawartym w nim przewodnikom można dowiedzieć się jakie powinny być pierwsze kroki w eksporcie.

Start Market Finder w Polsce to część dłuższej strategii Google wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w drodze do eksportu. Istniejący od 4 lat program rozwoju umiejętności cyfrowych "Internetowe Rewolucje" w tym roku skierowany jest do firm, które myślą o działalności eksportowej lub już ją prowadzą i chcą zdobyć kolejne rynki. W ramach tegorocznego rozwoju programu Google oferuje indywidualne spotkania chętnych firm z doradcami Google, którzy pomogą zaplanować strategię marketingową w internecie z ukierunkowaniem na eksport. Dodatkowo na zgłoszone firmy czeka dwumiesięczne wsparcie online i zaproszenie do eksportowej społeczności, w którym przedsiębiorcy będą mogli dzielić się doświadczeniami i radami.