Łukasz Szewczyk19.01.2012 (1:03)brak komentarzy

TVP uruchomi portal edukacyjny

Zarząd Telewizji Polskiej przyjął uchwałę w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Edukacyjnego Telewizji Polskiej.
W ramach rozwoju oferty w internecie Zarząd Telewizji Polskiej zadecydował o przygotowaniu Internetowego Portalu Edukacyjnego. Partnerami TVP przy realizacji tego projektu będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a także inne agendy rządowe i organizacje pozarządowe.
O zawartości merytorycznej portalu informuje Maciej Bernatt-Reszczyński, szef projektu: - Skupi się on w pierwszym rzędzie na potrzebach edukacyjnych i poznawczych widowni dziecięcej i młodzieżowej, a zawarte w niej treści edukacyjne będą odpowiadać w ogólnych zarysach aktualnej podstawie nauczania. Natomiast struktura i forma portalu będą maksymalnie otwarte, elastyczne i gotowe dopasować się na bieżąco do potrzeb jej użytkowników.