Łukasz Szewczyk14.07.2013 (23:35)brak komentarzy

ZFPR: Pierwszy otwarty ranking firm PR według fee income

Na zlecenie Związku Firm Public Relations firma doradcza Business Watch opracowała pierwszy ranking agencji PR w Polsce wg fee income. Opracowane również zostało zestawienie według przychodów ze sprzedaży netto.
Dla potrzeb rankingu pojęcie "fee income" zdefiniowano jako różnicę pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, takimi jak: zakup powierzchni reklamowej, zakup i produkcja materiałów reklamowych, transport, catering, wynajem hoteli, sal i sprzętu, obsługa akcji promocyjnych, wynajem osób prowadzących, monitoring mediów itp. Klasyfikacja agencji PR w oparciu o kryterium fee income jest pierwszym tego typu badaniem w Polsce.W rankingu według fee income wzięło udział 14 agencji. W celu potwierdzenia wiarygodności danych finansowych przekazanych przez agencje w wybranych losowo agencjach przeprowadzono audyt sprawdzający. Łączny wynik fee income za 2012 r. 14 agencji PR wyniósł 51,3 mln zł. Wartość fee income agencji z Top 3 stanowiła 33% wartości ogółem. Z kolei suma fee income pierwszych pięciu agencji wyniosła blisko 52% fee income wszystkich agencji biorących udział w rankingu. Najwyższa osiągnięta wartość fee income przekroczyła 6 mln zł, a najniższa wyniosła 1,4 mln zł. Natomiast średni wynik fee income wszystkich badanych agencji PR osiągnął poziom 3,7 mln zł. Sześć agencji z rankingu osiągnęło wynik fee income przekraczający średnią.
Biorąc pod uwagę kryterium fee income listę najlepiej zarabiających firm PR otwiera ComPress z fee income w wysokości 6,1 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się agencja Hill and Knowlton z fee income o wartości 5,9 mln zł., a na trzecim agencja Martis Consulting z fee income w wys. 5,2 mln zł. Tuż za podium, na czwartym miejscu, znalazła się agencja Lighthouse Consultants z wynikiem 5,1 mln zł, dalej na piątym On Board PR z wynikiem 4,4 mln zł. Pozostałe pięć agencji osiągnęło wynik fee income przekraczający poziom 3 mln zł (od najwyższego): Solski BM, 24/7 PR, Profile, NBS Communications oraz Vision Group. Do agencji, które osiągnęły wynik fee income na poziomie ok. 2 mln zł należą: Imago PR (2,2 mln) oraz TBT i Wspólnicy z wynikiem 1,9 mln. Ranking zamykają agencje: Telma Agency Communications z fee income 1,7 mln zł i Neuron Agencja PR z 1,4 mln zł. Opracowano również zestawienie, którego kryterium stanowił przychód netto
ze sprzedaży usług
. Dane finansowe przekazane przez agencje zostały zweryfikowane na podstawie ich sprawozdań finansowych. Łączny przychód netto ze sprzedaży usług 24 agencji biorących udział w rankingu wyniósł w 2012 r. 179,1 mln zł. Liderem została agencja Partner of Promotion z wynikiem 33,7 mln zł. Drugie miejsce zajęła agencja Havas PR Warsaw z wynikiem 13,9 mln zł, natomiast trzecie miejsce z 10,7 mln zł przychodu przypadło w udziale agencji Grayling Polska. Na dalszych pozycjach znalazły się: Hill and Knowlton z przychodem 10,6 mln zł, Multi Communications z przychodem 9, 7 mln zł, ComPress z 9,5 mln zł, 24/7 PR z 8,7 mln zł, On Board PR z 7,3 mln zł, Profile z 7,1 mln zł oraz zamykająca Top 10 Lighthouse Consultants, która osiągnęła przychód w kwocie 7 mln zł. Łączny przychód netto ze sprzedaży usług w 2012 r. firm z listy Top 10 wyniósł 118,1 mln zł, co stanowi 66% przychodu wypracowanego przez wszystkie agencje uczestniczące w rankingu.
Do tej pory w polskich badaniach branży PR nie pojawiło się zestawienie, którego głównym kryterium jest fee income. Zdecydowaliśmy się na klasyfikację wg przychodów z honorariów, ponieważ chcieliśmy pokazać realną wartość doradztwa public relations. Ze względu na wyzwania wynikające z pionierskiego charakteru metodologii zastosowanej przy badaniu oraz ograniczonych możliwościach udziału agencji sieciowych, przedstawiamy także ranking wg przychodów netto - powiedział Rafał Szymczak, prezes zarządu Związku Firm Public Relations
ZFPR