Łukasz Szewczyk22.11.2017 (13:05)2 komentarze

Ile zarabia się w branży PR? Nawet ponad 22 tys. miesięcznie (raport)

Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń w firmach sektora PR.
Ile zarabia się w branży PR? Nawet ponad 22 tys. miesięcznie (raport)
W badaniu wzięło udział 19 agencji public relations zrzeszonych w ZFPR. Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową i precyzyjnie zweryfikowane przez zespół analityków Willis Towers Watson Polska.
Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z rynkowym profilem wzorcowym, dla którego opracowane zostały dane płacowe.

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży public relations, dla płacy całkowitej. Roczna płaca całkowita to suma rocznej płacy gwarantowanej brutto i wartości zmiennych składników wynagrodzenia należnych w całym roku kalendarzowym 2016. Poniżej prezentowane są mediany w wymiarze miesięcznym (roczna płaca całkowita podzielona przez 12). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę i cywilnych

Zarobki w branży PR / Raport Związku Firm Public Relations
Zarobki w branży PR / Raport Związku Firm Public Relations
Związek Firm Public Relations

Komentarze (1 - 2 z 2)

Junior Account Executive, a pensja niewiele większa niż na kasie w Biedrze!
 1  
w branży nierobów zarabia się 500+
 0