Łukasz Szewczyk08.08.2018 (18:02)2 komentarze

GfK wprowadza nowe badanie potencjału reklamy TV i online

GFK wprowadza nową metodę badawcza AdFIT, która jest dostosowana do szybko ewoluujących mediów, współczesnych form reklamy i różnych sposobów kontaktu z reklamą online.
GfK
Reklama internetowa pochłania obecnie w Polsce około 30 proc. budżetów reklamowych. Rozwiązanie AdFIT umożliwia wszechstronną ocenę reklamy, uwzględniającą pełną gamę emocjonalnych i behawioralnych czynników determinujących jej skuteczność. Rekomendacje z badania wskazują, jak poprawić i zoptymalizować reklamę, a także która wersja reklamy z innych rynków jest najlepszą bazą do polskiej adaptacji.
- Większość pretestów reklam opiera się na założeniach z lat 90-tych i nie odzwierciedla obecnego kontekstu mediowego. Konsument nie ogląda telewizji po to, aby oglądać reklamy. Podobnie zachowuje się w internecie. Reklama musi najpierw przebić się do świadomości konsumenta, aby miała sens dalsza ocena jej atrakcyjności i perswazyjności. Mając to na uwadze, prowadzimy test w możliwie naturalnym środowisku kontaktu z reklamą - komentuje Barbara Lewicka, dyrektor działu Marketing Effectiveness w GfK

Jeden z ważniejszych wskaźników reklamy - zauważalność - jest mierzony w teście ukrytym. Ocena czy reklama potrafi przyciągnąć i utrzymać uwagę jest dokonywana z wykorzystaniem wskaźników behawioralnych, czyli działań, które konsument podejmuje, a nie jego deklaracji.

- Rynki wymagają rzetelnych, ale jednocześnie uniwersalnych wskaźników i standardów badawczych. Zależy nam na zapewnieniu naszym partnerom realnej wiedzy na temat skuteczności prowadzonych przez nich kampanii reklamowych i wpływu na ich biznes - dodaje Barbara Lewicka.

Instytut GfK będzie pełnił rolę konsultanta metodologicznego w zakresie analityki danych służących szacowaniu potencjału reklamy TV i online. Główne zadania związane z tym podejściem to przeprowadzanie szybkich i ekonomicznych testów, z włączeniem reklamy wskazanego konkurenta oraz budowanie baz danych dostosowanych do potrzeb danego klienta, umożliwiających eksplorację insightów do tworzenia lepszych reklam w przyszłości.

Komentarze (1 - 2 z 2)

Niech GFK zauważy, że coraz więcej ludzi wycisza dźwięk w reklamach, gdyż są irytyjące (chodzi o sztucznie przyspieszone słowa)
 4  
Reklama musi najpierw przebić się do świadomości konsumenta
--------------
U mnie się musi prędzej przebić przez Ad'blocka i Ghostery- udaje się to ok. 10%

Ja zmieniam kanał, albo też ściszam i włączam EPG by nawet kontem oka tego szajsu nie widzieć.
Ps. chciałem dać ci łapkę w górę,ale nie mogę- blokada jak bym ci już dał :( za to w dół bym mógł :/
 0