Łukasz Szewczyk18.09.2018 (14:50)brak komentarzy

4fun Media rozszerza działalność o spersonalizowane tekstylia

Medialno-marketingowa grupa 4fun Media wraz ze wspólnikami powołała spółkę celową, która zajmować się będzie produkcją i wykańczaniem tkanin.
4fun Media rozszerza działalność o spersonalizowane tekstylia
4fun Media podpisała umowę inwestycyjną z dwoma osobami fizycznymi, której przedmiotem jest ustalenie zasad prowadzenia wspólnej działalności biznesowej polegającej na produkcji i wykończaniu tkanin oraz przygotowywaniu i wykonywaniu nadruków na tkaninach. Będzie ona wykonywana przez powołaną w tym celu spółką celową o docelowej nazwie Print Logistic. Wartość inwestycji poczynionej przez 4fun media to 920 tys. zł. Medialno-marketingowa Grupa będzie posiadać 59,94% udziałów w kapitale zakładowym nowego podmiotu.
Środki finansowe wniesione do spółki zostaną przeznaczone na zakup maszyn do produkcji nadruków na tekstylia w technologii print-on-demand. Usługa ta będzie wykorzystywana do generowania dodatkowych przychodów przez spółki z Grupy oraz sprzedawana niezależnie podmiotom zewnętrznym.

- Głównym beneficjentem tej inwestycji będzie CupSell - nasza spółka e-commerce zajmująca się już teraz m.in. tego typu działalnością. Pozwoli jej to rozwinąć zaplecze produkcyjno-logistyczne i znacznie zwiększyć przychody. Inne spółki z Grupy będą również korzystać z tej infrastruktury, rozwijając i tworząc swoje kanały sprzedaży. Jednocześnie jest to kolejny krok w rozwoju naszej działalności w e commerce. Stworzymy bowiem platformę dla e-sklepów sprzedających spersonalizowane oryginale tekstylia czy gadżety a także podmiotów prowadzących działalność promocyjną czy eventową - wyjaśnia Ross Newans, prezes 4fun Media.

Medialno-marketingowa grupa konsekwentnie realizuje strategię polegającą na dywersyfikacji działalności o synergiczne przedsięwzięcia z branży e-commerce i digital content. Ma to następować głównie poprzez różnego typu inwestycje kapitałowe. Spółka objęła do tej pory pakiet kontrolny w serwisie internetowym CupSell Sp. o.o., a następnie w spółce naEKRANIE.pl. Zarząd pracuje jednocześnie nad kolejnymi akwizycjami.