Łukasz Szewczyk04.04.2023 (10:56)1

Zeroemisyjne reklamy w Wirtualnej Polsce

• Kampanie reklamowe na powierzchniach Wirtualnej Polski pozwalają reklamodawcom na obniżenie ich śladu węglowego, czyli emisji gazów cieplarnianych.
• WP zasila serwerownie wyłącznie energią odnawialną, z gwarancjami pochodzenia.
• Dodatkowo spółka jest właścicielem dwóch farm fotowoltaicznych

Przejdź do artykułu

Komentarze (1 - 1 z 1)

W opisanym przypadku nie ma mowy o zeroemisyjności. Jest to kłamstwo, które wymaga sprostowania. Na potrzeby funkcjonowania wspomnianego portalu potrzeba dużej ilości sprzętu, który musiał zostać wyprodukowany (pierwszy ślad emisji co2), do transportu w/w sprzętu potrzebna była logistyka, która wiodła przez wiele tysięcy kilometrów (drugi ślad emisji), do działania w/w sprzętu potrzebna jest też energia. Optymistycznie zakładając nawet, że w 100% będzie pochodziła z fotowoltaiki lub wiatru to instalacje te trzeba było najpierw wyprodukować (trzeci ślad emisji), przetransportować (czwarty ślad emisji). Więc jak można wydedukować samemu, śladów emisji po stronie nazwijmy ich umownie nadawcy występuje ślad emisji co2 oraz inne zanieczyszczenia towarzyszące produkcji sprzętu elektronicznego i późniejszej logistyki. Należy również pamiętać o zubożeniu planety o metale ziem rzadkich.
I to wszystko tylko po stronie nadawcy. Trzeba też pamiętać o drugiej stronie czyli odbiorcy, który niekoniecznie korzysta z energii "odnawialnej".
 3