Beata Ratuszniak17.04.2009 (14:46)brak komentarzy

Nowe osoby w firmie badawczej 4P research mix

Anna Stawiska w zespole ilościowym Tomasza Dulinicza objęła stanowisko Kierownika Projektu. Specjalizuje się w ilościowych badaniach segmentacyjnych oraz badaniach dotyczących konsumenckich zachowań i postaw.
Zespół jakościowo-ilościowy Małgorzaty Kowalewskiej powiększa się o trzech badaczy specjalizujących się w projektach ilościowych. Agata Kuśnierek dołączyła jako Starszy Kierownik Projektu, jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje przede wszystkim badania satysfakcji, wizerunku marki i komunikacji, a także realizację badań o charakterze społecznym.
Anna Kowalska, objęła stanowisko Badacza, specjalizuje się w badaniach wizerunkowych, pomiarach satysfakcji oraz projektach Mystery Shopping.
Przemysław Krawczyński również podjął obowiązki Kierownika Projektu, posiada doświadczenie w badaniach komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań internetu jako medium i badań on-line jak również metody Visual Analysis, etnografii wirtualnej i badań społecznych.

W firmie funkcjonuje sześć zespołów badawczych, odpowiedzialnych za obsługę klientów m.in. z sektorów: telekomunikacja, FMCG, sieci handlowe, media, ubezpieczenia, finanse.
4P research mix