Łukasz Szewczyk10.06.2009 (15:49)brak komentarzy

Eskadra skutczenie promuje region

Eskadra zakończyła w czerwcu prace na rzecz kampanii "Pozytywnie nakręceni polecają - Śląskie. Pozytywna energia". Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował analizy badań oceniających efekty tych działań. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że była to jedna z najlepszych kampanii marketingu miast i regionów w Polsce.
Ogólnopolska kampania „Pozytywnie nakręceni polecają - Śląskie. Pozytywna energia" trwała od 23 marca do 7 maja 2009 roku i miała na celu przede wszystkim przewartościowanie wizerunku Śląskiego, uświadomienie jego realnych atutów oraz kształtowanie wizerunku Śląskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Działania promocyjne realizowane były na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i obejmowały m.in. telewizję, radio, outdoor, prasę, Internet, marketing bezpośredni oraz interaktywny konkurs na amatorskie filmy video.
- W prace na rzecz kampanii zaangażowana była większość spółek należących do Grupy Komunikacyjnej Eskadra. Wykorzystując efekt synergii swoich specjalizacji, kadrowe dywizje profesjonalnie zrealizowały pełnię działań składających się na tak zwany >>Marketing 360 stopni<< - powiedział Sebastian Oprządek, Prezes Zarządu Grupy Komunikacyjnej Eskadra.

Strategię projektu opracowano w firmie Market Place, realizacje działań ATL (TV, Radio, Prasa, Outdoor) i BTL-owych powstały w pracowniach Eskadry Agencji Reklamowej, nad serwisem internetowym kampanii i konkursu na amatorskie filmy reklamowe czuwała firma Opcom Grupa Eskadra, natomiast działania public relations poprowadziła agencja PR, Eskadra Publica.

W wyniku kampanii „Pozytywnie nakręceni polecają - Śląskie. Pozytywna energia" region województwa śląskiego kojarzy się zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze ponad 4 milionom dorosłych mieszkańców Polski. Ponad 6 milionów rodaków deklaruje, że prawdopodobnie skorzysta z prezentowanej w kampanii oferty turystycznej regionu. Jednocześnie średnia ocen plakatów kampanii wyniosła 3,8 pkt. wśród respondentów tego badania, co plasuje kampanię Śląskiego najwyżej w stosunku do średniej dla innych badanych dotychczas (15 akcji) kampanii miast i regionów (3,54 pkt.).

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Wyniki wskazują wyraźnie, że przeprowadzenie kampanii, która w profesjonalny sposób wykorzystuje równocześnie wiele narzędzi marketingu zintegrowanego przynosi bardzo, ale to bardzo dobre efekty - powiedział Adam Hajduga, Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.


Wyniki badań
W wyniku kampanii promocyjnej, odnotowano wzrost pozytywnej oceny wszystkich elementów oferty turystycznej śląskiego. Szczególnie poprawiła się ocena śląskich zabytków, bazy gastronomicznej i infrastruktury komunikacyjnej. Znacznie też wzrósł odsetek osób uważających, że Śląskie to w ogóle region przyjazny, nowoczesny, atrakcyjny turystycznie, bezpieczny i ładny.

66 proc. - tyle badanych osób, które zapamiętały kampanię promocyjną Śląskiego deklaruje, że skorzysta w przyszłości z oferty turystycznej tego regionu. 64 proc. - tylu osobom Śląskie kojarzy się raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze (wcześniej było to 50 proc.).

Kampania wpłynęła także pozytywnie na opinię Polaków o śląskim jako o miejscu zamieszkania. Wzrosła liczba osób uważających, że województwo jest dobrym miejscem do zamieszkania na stałe oraz tych, które rozważyłyby śląskie gdyby planowały przeprowadzkę do innego województwa.

4 miliony - tylu dorosłym mieszkańcom Polski śląskie kojarzy się zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze. 4 miliony - tyle osób postrzega obecnie śląskie jako region czysty, przyjazny i bezpieczny. 1,75 miliona - o tyle zmniejszyła się liczba Polaków, którym województwo śląskie kojarzy się negatywnie. 2 miliony - o tyle zmniejszyła się liczba osób, które miały do śląskiego stosunek obojętny.
Ponad 6 milionów - tyle mieszkańców Polski deklaruje, że prawdopodobnie skorzysta z prezentowanej w kampanii oferty turystycznej śląskiego.

Koszty
Koszt poprawienia wizerunku regionu wśród Polaków wyniósł około 1,22 zł na osobę. Koszt zauważenia kampanii to 1,9 zł na osobę, natomiast koszt zachęcenia Polaków do skorzystania z oferty turystycznej Śląskiego to 0,80 zł na osobę, a wśród tych którzy skorzystają z niej z dużym prawdopodobieństwem to 2,43 zł na osobę. - Świadczy to o dużej efektywności podjętych działań i racjonalnym wydaniu budżetu kampanii - powiedział Paweł Niziński z GoodBrand&Company Polska.
Eskadra Publica