Łukasz Szewczyk14.09.2009 (8:06)brak komentarzy

Eskadra MarketPlace dla Legnicy

agencja Eskadra MarketPlace oficjalnie zainaugurowała w Legnicy prace nad strategią marki miasta. Starsi i młodsi mieszkańcy Legnicy mieli okazję podzielić się opiniami o swoim mieście podczas otwartych konsultacji oraz specjalnych warsztatów dla licealistów i przedszkolaków.
- Prace nad marką Legnicy rozpoczynamy od zebrania informacji. Spotykamy się z ważnymi dla miasta ludźmi, ale bardzo ważną rolę odgrywają też dla nas opinie najmłodszych mieszkańców. Gra toczy się o przyszłość Legnicy, a więc i przyszłość tych, którzy wkrótce będą decydować o jej obliczu - mówi Adam Kałucki, zastępca dyrektora Eskadry MarketPlace ds. strategii.
Prowadzone przez MarketPlace zajęcia dla przedszkolaków były okazją do udziału w poświęconych Legnicy grom i zabawom, ale także do wykazania się wiedzą na temat miasta. Najmłodsi mieszkańcy poproszeni o wskazanie lokalnych atrakcji najczęściej wymieniali kąpielisko, place zabaw i lodziarnie. Jako pamiątkę dla swoich rówieśników przedszkolaki rekomendowały maskotki i magnesy ze zdjęciami. Pytani, co mogłaby w Legnicy zmienić złota rybka, wskazywali, że chcieliby, by miejski park był znowu piękny i czysty, przypominając w ten sposób o zniszczeniach, które dotknęły miasto podczas nawałnicy 23 lipca br.

Przedstawiciele Eskadry MarketPlace spotkali się również z młodzieżą. Uczniowie renomowanych liceów mówili, że stacjonujące do 1993 r. w Legnicy wojska radzieckie oraz legenda „Małej Moskwy" to dla nich odległa historia. Dzisiejsze miasto chwalili jako kameralne i wygodne, jednak podkreślali, że brakuje im szerszej oferty spędzania wolnego czasu. Przyszłoroczni maturzyści mówili, że prawdopodobnie już wkrótce opuszczą Legnicę, by studiować w większych ośrodkach. Pytani, co mogłoby sprawić, by chcieli do niego wrócić po studiach, wskazywali na potrzebę powstania atrakcyjnych miejsc pracy i uporządkowania estetyki miasta.

Przedstawiciele Eskadry MarketPlace spotkali się również z dorosłymi mieszkańcami podczas otwartych konsultacji społecznych. Ich uczestnicy starali się zidentyfikować największe atuty Legnicy, wskazać najlepsze ich zdaniem kierunki rozwoju miasta oraz pożądaną wizję jego przyszłości.

Zlecenie na realizację „Strategii zarządzania marką Legnica wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki" Eskadra MarketPlace pozyskała w drodze przetargu. Umowę o realizacji projektu podpisano 20 sierpnia w legnickim ratuszu. W jej ramach agencja ma określić zadania promocyjne na najbliższe lata wraz z harmonogramem ich wdrażania oraz opracować spójny system identyfikacji wizualnej Legnicy. Zasięg współpracy obejmie m. in. opracowanie ilościowych i jakościowych badań marketingowych, kreację i analizę SWOT.

Zgodnie w metodologią Eskadry MarketPlace prace nad strategią marki powinny mieć jak najszerszy zasięg i angażować samych mieszkańców, dlatego w całym projekcie istotną rolę odgrywają konsultacje społeczne, spotkania z uczniami i przedszkolakami, indywidualne wywiady pogłębione oraz specjalna strona internetowa, poświęcona marce miasta.

Prace nad strategią potrwają do końca 2009 roku.
Eskadra