Łukasz Szewczyk09.11.2009 (18:31)brak komentarzy

Rośnie słuchalność Chilli Zet

Radio Chilli Zet odnotowuje systematyczny wzrost słuchalności. W okresie sierpień-październik 2009 stacji słuchało 229 tysięcy osób.
Według ostatniego badania Radio Track w fali trzymiesięcznej sierpień-październik 2009 Radio Chilli ZET miało 229 tysięcy słuchaczy w grupie wiekowej 15+. Oznacza to wzrost o 3,6 proc. w porównaniu z okresem lipiec-wrzesień 2009.
Znaczący wzrost odnotowano w grupie celowej rozgłośni 25-44 lat. W tej grupie Radio Chilli ZET ma już 166 tysięcy słuchaczy (sierpień-październik 2009). W poprzedniej fali liczba ta wynosiła 149 tysięcy. Zauważalny jest również wzrost w kategorii udział stacji w rynku. W fali sierpień-październik 2009 wyniósł on 0,44%. W okresie poprzednim – 0,42 proc.

6 grudnia 2009 roku Radio Chilli Zet będzie obchodzić swoje pierwsze urodziny.
Chilli Zet