Łukasz Szewczyk27.05.2011 (10:28)brak komentarzy

TelePolska pomaga młodym osobom chorym na raka

TelePolska podpisała umowę o współpracy z Fundacją Onkologiczną Osób Młodych - Alivia.
Alivia to fundacja kierująca swoją pomoc i wsparcie na rzecz osób młodych, dotkniętych chorobami onkologicznymi, a także ich najbliższych. Celem Fundacji jest również szerzenie informacji na temat profilaktyki, jak i samych chorób nowotworowych.
Alivia jest szóstą po Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka z Radomia, Fundacji GAJUSZ, Fundacji Chcę Żyć oraz Fundacji Dzieci Niczyje organizacją, z którą TelePolska współpracuje. Wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego, będące do tej pory partnerami projektu Społeczny Operator Telekomunikacyjny, kierowały swoją pomoc do dzieci młodszych lub w wieku szkolnym. Podopieczni Fundacji Alivia to ludzie młodzi, nie będący już jednak w wieku podopiecznych pozostałych partnerów projektu SOT. TelePolska planuje poszerzenie grona partnerów o organizacje, których profil grup, którym niesiona jest pomoc, wykracza poza ten charakterystyczny dla dotychczasowych partnerów SOT.

- Na chwilę obecną nasza współpraca z Fundacją Alivia będzie opierała się na działaniach pomocowych charakterystycznych dla projektu SOT, czyli comiesięcznym przekazywaniu wsparcia - mówi Joanna Woźna Specjalista ds. Trade Marketingu w spółce TelePolska. – W przyszłości planujemy jednak poszerzenie zakresu działań o interesujące inicjatywy które, jak mamy nadzieję, przyczynią się do przekazania jak największego wsparcia na rzecz Fundacji, a tym samym jej podopiecznych.