Łukasz Szewczyk27.03.2012 (8:33)brak komentarzy

Chorzów: Nowe logo, nowa strategia promocji

Chorzów zaprezentował nową strategię promocji i komunikacji marketingowej. Miasto otrzymało nowe logo oraz nowy system identyfikacji wizualnej oraz zaprezentowało szereg zadań promocyjnych, do wdrożenia przez miasto w ciągu najbliższych 5 lat.
Prace nad strategią rozpoczęły się od badań marketingowych nad wizerunkiem miasta, przeprowadzonych przez firmę badawczą Paulat, analiz dotychczasowych dokumentów strategicznych, materiałów prasowych i promocyjnych dotyczących miasta oraz konsultacji społecznych przeprowadzonych z różnymi grupami mieszkańców. O swoim mieście wypowiadały się zarówno przedszkolaki, młodzież licealna, urzędnicy samorządowi jak i reprezentanci środowisk opiniotwórczych. Uzupełnieniem konsultacji były spotkania z chorzowskimi przedsiębiorcami, naukowcami, przedstawicielami branży turystycznej i ludźmi kultury.
Z rozmów z mieszkańcami miasta jak i z analiz danych statystycznych jasno wynika, że Chorzów, oprócz Katowic, posiada najwyższą jakość życia w całej Metropolii Silesia. A tym, co dodatkowo wyróżnia Chorzów jest "gęstość" (jedno z najbardziej zurbanizowanych miast kraju, wysoki poziom koncentracji gospodarki na 1 km2 oraz silne więzi międzyludzkie) oraz "metamorfoza" (Park jako pierwszy w Polsce tak spektakularny przykład rewitalizacji terenów zdegradowanych, obecna zmiana charakteru miasta z przemysłowego na handlowo-usługowy).

Tak zdiagnozowany Chorzów jawi się jako niezwykle ważny element konstrukcyjny górnośląskiej aglomeracji (zdefiniowany jako "oś metropolii"). Miasto to co prawda nie jest ani największym ani najbogatszym składnikiem Silesii, jest jednak gwarantem deklarowanej w jej pozycjonowaniu "pełni życia". Udział Chorzowa w kategoriach przekładających się na jakość życia (wypoczynek, kultura, zdrowie, nauka, rozrywka, sport itp.) jest znaczący. Stąd już tylko krok do stwierdzenia, które przekształcone zostało w hasło promocyjne miasta - "Chorzów wprawia w ruch" (całe metropolitalne życie).

Do idei tej nawiązuje również, zaproponowana przez Eskadrę, identyfikacja wizualna, w tym szczególnie nowy logotyp. Kolorem czerwonym, bezpośrednio zaczerpniętym z barw miasta, chcieliśmy podkreślić witalność i energię Chorzowa. W projekcie odwołujemy się również do historii miasta, nawiązując do symbolu krzyża bożogrobców, a także podkreślamy związek z Metropolią Silesia - mówi Justyna Paterek, odpowiedzialna za prace graficzne w zespole Eskadra Marketplace.

Agencja wskazała także grupy docelowe komunikacji marketingowej oraz listę zadań wdrażających strategię, a dotyczących turystyki (m.in. wypromowanie nowych przestrzeni miejskich, wydarzeń, instytucji związanych z kulturą i rekreacją, a zlokalizowanych poza Parkiem oraz uczynienie z Chorzowa najważniejszego ośrodka kulinarnego metropolii), gospodarki (przyciągniecie do miasta nowych inwestorów, szczególnie z branży edutainmentu) oraz edukacji (działania promocyjne wykorzystujące fakt, iż w Chorzowie powstaje właśnie największy i najnowocześniejszy w województwie kompleks naukowo-badawczy).
UM Chorzów