Magdalena Fris12.07.2012 (10:13)1 komentarz

Znęcanie się w internecie polskim dzieciom dobrze znane (raport)

54% dzieci na całym świecie przyznaje się do bycia prześladowanymi przez internet. 40% nastolatków w naszym kraju doświadczyło takich zachowań - wynika z badania przeprowadzonego w 25 krajach na zlecenie firmy Microsoft.
Przebadana została grupa składająca się z 7600 dzieci i młodzieży w wieku 8 - 17 lat. Badanie miało na celu sprawdzenie, jak dzieci i młodzież odnoszą się do siebie w komunikacji przez internet oraz jak rodzice reagują na takie zachowania. Ankieta pokazała, że Polska jest krajem gdzie zachowania takie jak znęcanie i wyśmiewanie występuje regularnie.
Nasz kraj w stosunku do innych państw, gdzie średnia wyniosła 37 proc., jest jednym z krajów, w którym jest najwięcej młodzieży i dzieci zastraszanych i obrażanych w internecie, bo aż 40 proc., z czego:

31 proc. doświadczyło niemiłego lub niekoleżeńskiego traktowania;

17 proc. było wyśmiewanych albo było obiektem żartu;

17 proc. było wyzywanych niecenzuralnymi słowami.

Dzieci i młodzież została poproszona o zidentyfikowanie według nich negatywnych doświadczeń związanych z internetem. W Polsce 68% badanych potwierdziło, że wie, czym jest przemoc w internecie, 72% martwi się o skalę badanego zjawiska. 16% respondentów przyznało się do używania przemocy online, jednak dokuczanie offline jest bardziej popularne, bo 45% badanych się przyznało do jego stosowania.

Gdy chodzi o reakcje rodziców na to zjawisko, to 55% z nich rozmawia ze swoimi dziećmi, by uświadomić, jakie ryzyko się z tym wiąże. 45% z nich monitoruje komputery swoich dzieci. 49% rodziców uczy swoje dzieci internetowego savoir-vivre, by wiedziały, jak należy się zachowywać w rozmowach przez internet.

System zdobywania wiedzy na temat "cyber przemocy" w szkołach jednak nie jest na wystarczająco wysokim poziomie. Tylko 15% szkół ma formalną politykę dotyczącą przeciwdziałania zastraszaniu w sieci, a 22%. z nich zapewnia dodatkowe zajęcia uświadamiające, jak niebezpieczne jest to zjawisko.

W ramach badania dowiadujemy się także, że dziewczęta i chłopcy mają podobne doświadczenia i wiedzę o przemocy w internecie online i życiu codziennym. Jednak zdecydowanie dzieci starsze w wieku 13 - 17 lat mają większą świadomość i większe obawy co do terroryzowania w sieci niż ich młodsi koledzy w wieku do 12 lat.
interia.pl

Komentarze (1 - 1 z 1)

Internet może przynieść wiele korzyści, ale i zniszczyć życie człowieka. Jest on dostępny dla każdego i ma to swoje dobre i złe strony. Skoro korzystanie z internetu staje się naszym życiem i przejmuje nad nami kontrolę, powinno być objęte takim samym prawem. Dlatego mam pytanie, czy jest możliwość aby w naszym kraju oskarżyć kogoś o znęcanie się nad inną osobą i doprowadzić do ukarania internetowego przestępcy? Nie słyszałam o istnieniu czegoś takiego w naszym kodeksie karnym?
 0