Łukasz Szewczyk05.09.2012 (10:58)brak komentarzy

Flipper w nowej kampanii Chorzowa

Pod hasłem "Rozegraj biznes w Chorzowie" ruszyła nowa kampania inwestycyjna śląskiego miasta Chorzów. Kampanię stworzyła agencja .bringMore advertising w konsorcjum z Locativo
Nowa kampania inwestycyjna promuje 7. terenów i sam Chorzów, jako dynamiczną przestrzeń do inwestycji. Argumentem za inwestycją jest także konkretna wizja przygotowana przez miasto - Chorzów Nowy. Prace nad przygotowaniem ogólnopolskiej kampanii trwały od kilku miesięcy. W tym czasie w .bringMore powstawały projekty graficzne na potrzeby działań outdoor, prasowych czy w internecie oraz spot telewizyjny - wszystko pod hasłem rozegraj biznes w Chorzowie i charakterystycznym motywem - automatem do gry flipper (ang. pinball).
Pomysł na kampanię wynika zarówno z przyjętej strategii prezentującej miasto jako oś Metropolii Silesia, która swoją energią wprawia otoczenie w ruch i świadczy o pozytywnej energii mieszkańców regionu, jak i z faktycznych atrybutów kojarzonych z Chorzowem- Parkiem Śląskim czy klubem Ruch Chorzów - komentuje zespół .bringMore
Całość działań pod hasłem "Rozegraj biznes w Chorzowie", w tym sama kampania czy udział w targach, to zaproszenie do realizacji projektów inwestycyjnych w mieście z ogromnym potencjałem, które wprawia w ruch ludzi, idee i biznes; mieście czerpiącym z siły metropolii, a jednocześnie oferującym komfortowe, bezpośrednie otoczenie inwestycji: poczynając od atrakcyjnych, dobrze przygotowanych terenów, poprzez wsparcie całego procesu, na ofercie kulturalno-rozrywkowej "po pracy" kończąc. Zakończenie kampanii planowane jest na koniec września. Tymczasem szersze informacje o projekcie dostępne są pod adresem www.invest.chorzow.eu.