Łukasz Szewczyk19.12.2012 (0:52)brak komentarzy

Planet PR w kręgu opowieści

Agencja Planet PR, na zlecenie Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg", rozpoczęła realizację pierwszego w Polsce projektu turystycznego opartego na storytellingu, grywalizacji i questingu.
Działania w ramach projektu "Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej" obejmą m.in. stworzenie 10 questów - specjalnie przygotowanych, nieoznakowanych ścieżek turystycznych z angażującymi i ciekawymi zadaniami do rozwiązania. Na ich podstawie powstaną wieloetapowe scenariusze grywalizacyjne, zaadaptowane na potrzeby turystyki, zarówno rodzinnej, biznesowej, jak i kulturowej. Metodą, która w Krzemiennym Kręgu zyska nową jakość, jest storytelling, czyli opowiadanie historii. Tradycja podaniowa, niezwykle bogata w województwie świętokrzyskim, stanie się podstawą do wykreowania funkcji "lokalnego narratora" oraz utworzenia sieci profesjonalnych storytellerów.Powstałe produkty będą uzupełnieniem oferty turystycznej regionu oraz innych podmiotów m.in. biur podróży, informacji turystycznych, hoteli, czy punktów gastronomicznych. W ramach umowy PlanetPR zajmie się m.in. promocją projektu, przeprowadzeniem szkoleń z zakresu grywalizacji, storytellingu oraz questingu, a także wdrożeniem tych narzędzi. Projekt będzie realizowany do końca września 2013 r.
Planet PR