Łukasz Szewczyk29.04.2013 (11:10)110 komentarzy

UOKiK: 11 mln zł kary dla nc+! Platforma naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

ITI Neovision wprowadzając ofertę nc+ oraz informując o jej warunkach złamała prawo - uznał UOKiK. Spółka musi wypełnić liczne obowiązki informacyjne, a za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zapłacić blisko 11 mln zł kary. Klienci mogą kontynuować umowy na dotychczasowych warunkach.
Wszczęte na początku kwietnia 2013 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie administracyjne w sprawie nc+ było odpowiedzią na liczne sygnały napływające od abonentów telewizji "n". Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że ITI Neovision jednostronnie zmieniając umowy zawarte z abonentami telewizji "n" złamała prawo. Zdaniem Urzędu, treść zawartych z abonentami umów nie stanowiła podstawy do dokonania takiej zmiany, a informując konsumentów o tym spółka naruszyła dobre obyczaje, wprowadzając ich w błąd. Ponadto, jednostronna zmiana warunków umowy naruszała dobre obyczaje, gdyż dotyczyła również umów zawartych na czas oznaczony.Prezes UOKiK zakwestionowała również sam sposób przekazywania informacji o zmianie umowy konsumentom oraz zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznego przejścia na ofertę nc+. Zdaniem urzędu, redakcja pisma skierowanego do abonentów oraz sposób prezentacji nowych warunków wprowadzały w błąd konsumentów. Nawet rozważni konsumenci mogli nie dostrzec informacji o zmianie warunków zawartych w piśmie prezentującym głównie ofertę programową nowego operatora. Skutkiem tego nie mogli oni świadomie zdecydować o wyborze najkorzystniejszej oferty. Niezgodne z prawem były również przewidziane przez spółkę zbyt krótkie terminy na podjęcie decyzji co do przyszłej umowy. Jednocześnie w przypadku braku odpowiedzi konsumenta następowało niezgodne z prawem automatyczne zastępowanie starej oferty nową.UOKiK po przeprowadzeniu postępowania uznał, że ITI Neovision wprowadzając ofertę nc+ naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Spółka swoim działaniem naruszyła m.in. zasady lojalnego zachowania kontrahenta wobec konsumenta, dotrzymywania umów oraz uczciwości w wykonywaniu zobowiązań. Mając na uwadze naruszenie interesów rożnych grup konsumentów, UOKiK nałożyła na spółkę obowiązek usunięcia skutków zakwestionowanych działań, w tym liczne obowiązki informacyjne uzależnione od sytuacji, w jakiej znaleźli się abonenci ITI Neovision. Ich realizacji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
W stosunku do:
- abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+".
- abonentów, którzy wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty nc+.
- abonentów, którzy wybrali ofertę nc+: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą odstąpić od wybranej oferty nc+. Wówczas będą świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty "nc+" do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty "nc+".Ponadto UOKiK nakazał umieszczenie decyzji na stronie internetowej ncplus.pl. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na ITI Neovision urząd nałożył sankcję finansową - 10,841 mln zł. Określając wysokość kary wzięto pod uwagę, że spółka zaprzestała stosowania niedozwolonych praktyk oraz podjęła działania zmierzające do usunięcia negatywnych skutków. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualizacja:
UOKiK

Komentarze (1 - 10 z 110)

WOW, jestem w szoku! Ladna kare im "dowalili"...
 126  
I bardzo dobrze ;)
 82  
No to obecni i przyszli nc+ to Wy tę karę zapłacicie
 100  
O rany Julek ! Mamy rekord ? :P.
 20  
Treść komentarza ukryta z powodu zbyt niskiej oceny - kliknij by wyświetlić
wlasnie!!! abonenci dostali w dupe!!!

pewno sie odwolaja-lekkie przegiecie te 11 baniek
 36  
teraz powinni jeszcze sie zajac roznicowaniem ceny w zaleznosci od tego czy ktos zlozyl wypowiedzenie, czy przeszedl od razu.
 13  
Niestety! Za to co ta firma narobila jedna jedynka za malo..
wiejski niebezpieczny 29.04.2013 (11:20:32)
 66  
Sami sobie tego piwa nawarzyli no to teraz niech sobie je wypiją.Buahaha..
 19  
no i gitarka,za głupotę się płaci;)
 74  
Julian koncz wasc, wstydu oszczedz
 23