Łukasz Szewczyk09.01.2014 (10:22)2 komentarze

Grupa Nokaut przejmie Morizon.pl

Grupa Nokaut podpisała warunkowe umowy kupna akcji spółki Morizon z trzema akcjonariuszami tej spółki. Nokaut jest notowaną na NewConnect grupą wyszukiwarek w sektorze nieruchomości.
Morizon.pl
Morizon.pl
Łącznie zawarte umowy dotyczą 2 337 500 akcji spółki Morizon S.A., co stanowi 18,70% jej kapitału zakładowego. W ramach umów trzej akcjonariusze Morizon S.A. zobowiązali się do odsprzedania tej liczby akcji za łącznie 3 zł w przypadku, gdy Grupa Nokaut obejmie do 21 stycznia 2014 co najmniej 8 mln akcji serii E, zaś skonsolidowany zysk netto Morizon S.A. za 2014 rok będzie niższy niż 2 mln zł. Realizacja umów warunkowych może zwiększyć udział Grupy Nokaut w kapitale spółek Morizon i Melog do 29% oraz obniżyć wycenę bazową transakcji do kwoty 20 mln zł.Umowy warunkowe dają akcjonariuszom Grupy Nokaut dodatkowe zabezpieczenie planowanej transakcji nabycia akcji Morizona w przypadku osiągnięcia przez Morizon i Melog niesatysfakcjonujących wyników finansowych.
Przejęcie znaczącej części udziałów Morizon.pl to solidnie przemyślana długoterminowa decyzja inwestycyjna. Bardzo starannie badaliśmy rynek pod kątem akwizycji jednego z graczy, gdyż zależało nam, aby jego działalność w jak największym stopniu dopełniła naszą dotychczasową ofertę. Warto było czekać - w wyniku transakcji przejęcia przez Morizon.pl spółki Melog.com stanie się on jednym z 3 największych graczy na rynku nieruchomości w Internecie w Polsce. Jestem przekonany, że tak perspektywiczny partner zapewni wspólnie z nami nową, jeszcze lepszą jakość usług w sektorze e-commerce. To jednak nie koniec naszej aktywności - wciąż poszukujemy partnera branżowego dla porównywarki cenowej, co pozwoli na finalizację procesu dywersyfikacji naszego portfolio - powiedział Sławomir Topczewski, prezes zarządu Grupy Nokaut.pl
Morizon jest notowaną na NewConnect grupą wyszukiwarek w sektorze nieruchomości. W grudniu 2013 Morizon SA podpisała umowę nabycia 100% udziałów Melog.com, największego w Polsce niezależnego wydawcy specjalistycznych serwisów dla branży nieruchomości. Docelowo Grupa Nokaut.pl nie wyklucza przejęcia całości akcji Morizon.pl. Planowana inwestycja w znaczącym stopniu dywersyfikuje działalność Grupy Nokaut na rynku polskim.
Spółka Morizon.pl - na początku grudnia 2013 roku - podpisała umowę inwestycyjną, zakładającą przejęcie kontroli nad spółką Melog.com - właściciela m.in. popularnych serwisów ogłoszeniowych: oferty.net, domy.pl, komercyjne.pl, noweinwestycje.pl, bezposrednie.com oraz oprogramowania DomyPro i Agencja3000. Część gotówkowa transakcji będzie przeznaczona na zakup udziałów od włoskich właścicieli Melog.com (45% udziałów) oraz przejęcie 3,72% udziałów od polskich właścicieli, natomiast nowe akcje Morizon.pl zostaną w całości objęte przez polskich współwłaścicieli spółki - Jarosława Święcickiego i Tomasza Święcickiego.

Komentarze (1 - 2 z 2)

Nokaut jest notowaną na NewConnect grupą wyszukiwarek w sektorze nieruchomości.
 1  
Pozajączkowało ci się.
 0