Łukasz Szewczyk31.03.2015 (10:52)brak komentarzy

Wikipedię odwiedza co drugi internauta (infografika)

Połowa polskich internautów odwiedza Wikipedię. A jaką popularnością cieszy się ona w Rosji, Danii, Turcji oraz na Ukrainie i Węgrzech? Zobacz, jak zmieniało się zainteresowanie Wikipedią w wybranych krajach na przestrzeni ostatnich lat.
Wikipedia powstała w 2001 roku. Stanowi źródło wiedzy dla wielu internautów. Gemius postanowił sprawdzić, jakim zainteresowaniem cieszyła się ona wśród dorosłych użytkowników sieci w Polsce, Danii, Turcji, Rosji oraz na Ukrainie i Węgrzech. Przeanalizowano dane z lat 2010-2014.
Spośród analizowanych krajów to w Polsce największy odsetek internautów odwiedza stronę Wikipedia.org. Analiza danych z ostatnich pięciu lat wykazała, że strona ta cieszy się stałym zainteresowaniem prawie połowy internautów. Spośród odwiedzających Wikipedię w listopadzie 2014 roku co trzeci użytkownik sieci był w wieku 26-35 lat (30 proc.), a co czwarty miał od 18 do 25 lat (24 proc.). Z kolei najrzadziej na tej stronie WWW gościli internauci między 56 a 69 rokiem życia (13 proc.).

Od 2011 roku w Rosji najbardziej znana encyklopedia internetowa nieustannie przyciąga niemal dwóch na pięciu użytkowników sieci. Rośnie zainteresowanie Wikipedią w Danii. W 2014 roku średnio w miesiącu odwiedzało ją blisko czterech na dziesięciu użytkowników sieci (38 proc.), podczas gdy w 2010 roku miesięcznie korzystało z niej średnio trzech na dziesięciu internautów (29 proc.). W 2014 roku popularność Wikipedii spadła w porównaniu do roku 2013 w Turcji (z 33 proc. na 28 proc.), na Ukrainie (z 34 proc. na 31 proc.) i na Węgrzech (z 38 proc. na 31 proc.).

Popularność Wikipedii
Popularność Wikipedii
Gemius