Łukasz Szewczyk27.05.2015 (11:27)brak komentarzy

GfK Polonia przejmie od Gemiusa badanie polskiego internetu

Spółka Polskie Badania Internetu (PBI wyłoniła zwycięzcę konkursu ofert na badanie internetu w Polsce. Zdecydowało o wyborze firmy GfK Polonia jako wykonawcy badania internetu w latach 2016-2019.
Pierwsze wyniki nowego badania zostaną udostępnione na początku 2016. Do tego czasu pomiar widowni internetowej odbywa się w ramach aktualnego badania Megapanel PBI/Gemius.
- Oferty firm, które były rozważane w finale konkursu, spełniały najwyższe wymagania wobec tego typu projektów - mówi Andrzej Garapich, prezes PBI. - Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konkursie: firmom, które złożyły oferty, członkom Komisji Konkursowej i Wspólnikom oraz całemu zespołowi PBI.

Umowa na realizację nowego badania PBI obejmuje cztery lata współpracy. W takim też cyklu PBI zamierza organizować kolejne konkursy, aby maksymalnie dostosować badanie do potrzeb rynku i zmieniających się technologii internetowych.

Konkurs ofert na pomiar widowni internetowej trwał od 25 kwietnia 2013. W celu zapewnienia pełnej transparentności, do Komisji Konkursowej, która dokonywała merytorycznej oceny ofert, zaproszono przedstawicieli polskiego rynku interaktywnego. W pracach Komisji brali też udział przedstawiciele organizacji nie należących do PBI - IAB Polska, Stowarzyszenia Agencji Reklamowych (SAR), domów mediowych oraz sieci reklamowych.

Ostateczne oferty na badanie przedstawiło pięć instytutów badawczych: ComScore, Gemius, GfK Polonia, Millward Brown i Nielsen. Po ocenieniu ofert przez Komisję Konkursową rozpoczęto negocjacje, w trakcie których doprecyzowywano zakres merytoryczny i finansowy przedstawionych ofert. Rozmowy zakończono w kwietniu b.r., natomiast 26 maja 2015 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PBI podjęło decyzję o wyborze firmy GfK Polonia jako wykonawcy badania.