Łukasz Szewczyk11.05.2017 (9:00)brak komentarzy

Grupa Cyfrowy Polsat na plusie. Rosną też przychody telewizji Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki operacyjne i finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku. Przychody Grupy osiągnęły blisko 2,4 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 929 mln zł, a marża EBITDA wzrosła do 39%.
Cyfrowy Polsat
W pierwszym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Polsat wzrosły o 4,6 proc. do 2,389 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł o 7,4 proc. do 929 mln zł.
W ramach działań mających na celu regularne oddłużanie Grupy, spółka podjęła decyzję o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji Litenite za kwotę 945 mln zł. Jednocześnie Zarząd, przewidując utrzymanie wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów pieniężnych również w 2017 roku, przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy za zeszły rok w wysokości 32 gr na akcję.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat - 1Q2017
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat - 1Q2017
- W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i skutecznie kontynuujemy realizację obranej przez nas strategii rozwoju, czego wynikiem jest stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi, wzrost średniego przychodu od klienta oraz bardzo niski wskaźnik rezygnacji - churn, świadczący o rosnącej satysfakcji klientów z dostarczanych przez nas usług - mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. - Także wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat są zgodne z naszą długoterminową strategią, a jej przychody ponownie rosną szybciej niż cały rynek reklamy TV. Bardzo dobre wyniki operacyjne obydwu segmentów przyniosły efekt w postaci dynamicznego wzrostu przychodów i bardzo wysokiej marży EBITDA Grupy - dodaje.


Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły rok do roku szybciej niż cały rynek reklamy TV - w tempie 1,9% vs 0,3% wzrostu rynku i w I kwartale 2017 r. wyniosły 234 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 25,7%.

- W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizujemy długoterminowe cele. Grupa Telewizji Polsat ponownie była liderem oglądalności w grupie komercyjnej z wynikiem 24,3%, na co złożyło się 12,7% udziału stacji Polsat oraz 11,5% udziału naszych kanałów tematycznych. Kolejny kwartał z rzędu nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu miały wyższą niż cały rynek reklamy TV dynamikę wzrostu - mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.


Wybrane dane operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 r.:
• Stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi:
- 23% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
- ponad 1,3 mln klientów usług zintegrowanych,
- miski wskaźnik churn na poziomie 8,5% w I kwartale br.

• Stabilna baza klientów kontraktowych - ponad 5,8 mln, którzy posiadają średnio 2,28 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego wzrósł o 2,4% rok do roku do 89,1 zł.

• Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 593 tys. w ujęciu rok do roku do 13,3 mln. Stanowią one ponad 82% wszystkich świadczonych usług:
- w segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 249 tys. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
- dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA), liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 226 tys. do blisko 4,8 mln.
- baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 119 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.

• Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem przepisów ustawy antyterrorystycznej, obligujących klientów do rejestracji przedpłaconych kart SIM:
- romując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid w wynikach za I kwartał 2017 r. Na koniec tego kwartału Grupa posiadała 2,83 mln zarejestrowanych przedpłaconych kart SIM, liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej, podczas gdy całkowita liczba RGU prepaid, obejmująca usługi płatnej telewizji, wyniosła 2,88 mln.
- jednocześnie ARPU segmentu prepaid wzrosło w I kwartale aż o 5,7% r/r i wynosiło 18,7 zł, co w znacznym stopniu jest pochodną podjętej decyzji o wyłączeniu z raportowanej bazy kart niezarejestrowanych.