Łukasz Szewczyk06.12.2017 (17:51)34 komentarze

Reforma w TVP: Wzmocnienie produkcji i kreacji, nowe biuro programowe, więcej misji

Telewizja Polska wprowadza reformę organizacyjna, która obejmie kluczowe dla funkcjonowania spółki sfery: programowania, kreacji i produkcji. Jej główną ideą jest spójne zarządzanie ofertą programową oraz odbudowanie i rozwój w telewizji publicznej kreacji i produkcji wewnętrznej.
Reforma w TVP: Wzmocnienie produkcji i kreacji, nowe biuro programowe, więcej misji
Zmiany te mają służyć poprawie oferty programowej, a tym samym zapewnieniu audycjom większej TVP atrakcyjności i większego dopasowania do potrzeb i oczekiwań widzów. Dlatego też Biuro Koordynacji Programowej zostanie przekształcone w Biuro Programowe, które przejmie część kompetencji anten odpowiedzialnych za ramówkę, zamawianie audycji, emisję i utrzymywanie kontaktu z widzami (TVP1, TVP2, TVP HD, TVP Rozrywka, TVP Seriale i TVP3), a także skonsoliduje zarządzanie budżetem programowym. Biuro to otrzyma status jednostki programowej.
Nowa filozofia zarządzania treściami programowymi zakłada, że w każdej minucie komplementarna oferta anten TVP w maksymalnym wymiarze będzie zdolna sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom poszczególnych grup widowni, starając się usatysfakcjonować możliwie szerokie spektrum odbiorców. Biuro Programowe odpowiedzialne też będzie za określenie, z koniecznym wyprzedzeniem, zapotrzebowania na audycje w poszczególnych pasmach, antenach i gatunkach oraz za uruchomienie zleceń produkcyjnych oraz zakupowych (licencji), co ma spowodować poprawę procesów planowania i racjonalizacji produkcji w całej firmie.

Ważnym aspektem procesu reorganizacji będzie kontynuacja wprowadzania specjalizacji gatunkowej w TVP. Wiąże się to z utworzeniem struktur kreujących i produkujących kontent programowy w obrębie poszczególnych gatunków telewizyjnych. Proces wzmacniania obszaru kreacji odbędzie się poprzez tworzenie kolejnych Agencji, czyli Agencji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych oraz Agencji Kreacji Rozrywki, Agencji Kreacji Oprawy i Reklamy (istnieją już Agencja Kreacji Filmu i Seriali, Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej).

Zadaniami Agencji Kreacji jest prowadzenie prac koncepcyjnych i literackich związanych z przygotowaniem i rozwojem ofert programowych oraz produkcja określonych audycji lub ich cykli zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez jednostki programowe. Nową kompetencją Agencji Kreacji Oprawy i Reklamy będzie produkcja spotów reklamowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Zmieni się również charakter Agencji Produkcji Telewizyjnej, która zostanie przekształcona w Ośrodek Usług Produkcyjnych. Będzie on świadczyć usługi o charakterze realizacyjno-technicznym producentom audycji telewizyjnych i kontrahentom zewnętrznym, wykorzystując w największym możliwym stopniu zasoby własne spółki.

Do istniejącego już Biura Handlu i Współpracy Międzynarodowej zostaną dodane kompetencje w zakresie inicjowania i kierowania do formatowania przez właściwe Agencje Kreacji ważnych z punktu widzenia przychodowości audycji telewizyjnych. Ponadto, będzie odpowiedzialne za poszukiwanie, analizę potencjału przychodowego oraz wykorzystywanie nowych kierunków i obszarów dochodowej eksploatacji zasobów programowych (w tym formatów) dostępnych na rynku oraz posiadanych przez Spółkę.

Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji obejmie obsługą ekonomiczną Biuro Programowe w zakresie sporządzania planów ekonomiczno - finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków oraz prowadzenia rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi TVP i podmiotami zewnętrznymi, a także bieżącego prowadzenia analiz i statystyki ekonomicznej.

W strukturze TVP zostanie utworzone również Biuro Negocjacji i Nadzoru Produkcji. Jego głównym zadaniem będzie standaryzacja poszczególnych, powtarzalnych elementów produkcji telewizyjnej, co umożliwi zoptymalizowanie kosztów jakie ponosi TVP w tym obszarze. Będzie także odpowiadało za analizę, nadzór i negocjacje w zakresie produkcji. Biuro tworzone jest na bazie funkcjonującego dotychczas w strukturze Biura Zakupów i Zamówień Publicznych Działu Negocjacji Produkcji Zewnętrznych, w oparciu o jego kompetencje z zakresu szczegółowej analizy kosztów produkcji, ich optymalizacji oraz negocjowania planowanych kontraktów.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji TVP. Kierunek zmian zbieżny jest z oczekiwaniami pracowników w zakresie powrotu do TVP kreacji i produkcji. Dzięki zmianom TVP ma lepiej wykorzystać potencjał i doświadczenie zawodowe pracowników i współpracowników, uzyskując w zamian bogatszą ofertę programową i zwiększając swoją konkurencyjność, a przy tym poprawić realizację misji publicznej.

Komentarze (1 - 10 z 34)

Jeszcze wiecej misji propagandowej ? Tzn. bedzie jeszcze wiecej wazeliny i bardziej krwawe "paski grozy" ?
A Agencja PiS to jako nadzorcza to jak się ma do tej bizantyjskiej struktury ? :D :D :D
 15  
A jako główny trend muzyki będzie disco polo w tvp... - jak widać - na sylwestra w TVP będzie disco polo...
 16  
TYLKO DISCO!!!
 3  
możesz wybrać Polsat lub TV.N - tam bez disco z pola, hahahahah
 3  
Po takich restrukturyzacjach,przy sowitym zastrzyku Qrevski niewątpliwe będzie mógł przytulić co najmniej kilkudziesięciu misiewiczów dojnej zmiany, ale ciemny lud będzie się cieszył i chodził dumny.
 10  
Brawo TVP!
 15  
Tak się robi ambitną telewizję. A jak się komuś nie podoba, to zawsze może wybrać lekki i nie przeciążający zwojów tevałe.nowski kontent. W końcu mamy demokrację :-)
 17  
Stracić 2mln widownię po objęciu sterów, to trzeba być geniuszem. Faktycznie, wzór do naśladowania w robieniu telewizji ;)
 17  
Brawo TVP, aby tak dalej a te placzace wypowiedzi KODowcow i TVNowcow i POpaprancow niech sobie lametuja, trzeciez maja swoj TVN i swoje gwiazdeczki.
 19  
Stracić 2mln widownię po objęciu sterów, to trzeba być geniuszem. Faktycznie, wzór do naśladowania w robieniu telewizji ;)
@podszywaczu:2 miliony?Chyba takich jak ty POpapranych lemingów dla których skończyła się ta sama papka propagandowa POlszewi co na zakłamanym TVN:D:D:D
 18