Łukasz Szewczyk24.01.2018 (17:48)brak komentarzy

Piotr Laskowski nowym naczelnym Muratora

Piotr Laskowski od 1 lutego 2018 roku obejmie stanowisko redaktora naczelnego Muratora. Będzie kierował nową strukturą redakcyjną obejmującą miesięcznik Murator, Dotychczasowa redaktor naczelna miesięcznika "Murator" Anna Wrońska rozstaje się z Grupą ZPR Media.
W ramach reorganizacji segmentu Budowa redakcje prasowe i internetowe zostały skonsolidowane i podlegają nowemu redaktorowi naczelnemu Piotrowi Laskowskiemu. Jego zastępcą została Małgorzata Majkowska, dotychczasowa redaktor naczelna Wydań Specjalnych Muratora.
- Zmiana ma na celu integrację działań redakcyjnych w druku i w Internecie oraz stworzenie wspólnej strategii budowania kontentu dla "Muratora", Wydań Specjalnych Muratora, serwisu Muratordom.pl i wydań cyfrowych. Pozwoli to nam uzyskać efekt synergii w segmencie tytułów budowlanych o charakterze popularnym - mówi Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca segmentem budowlanym.

Piotr Laskowski / Fot. Murator
Piotr Laskowski / Fot. Murator
Piotr Laskowski związany jest z redakcją "Muratora" od 2003 roku. Jest popularyzatorem wiedzy o budownictwie, współpracował z wieloma redakcjami pism o tej tematyce i przez wiele lat pełnił funkcję redaktora działu instalacje w miesięczniku "Murator". Wcześniej pracował w branży budowlanej jako projektant. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.