Łukasz Szewczyk24.01.2018 (17:48)0

Piotr Laskowski nowym naczelnym Muratora

Piotr Laskowski od 1 lutego 2018 roku obejmie stanowisko redaktora naczelnego Muratora. Będzie kierował nową strukturą redakcyjną obejmującą miesięcznik Murator, Dotychczasowa redaktor naczelna miesięcznika "Murator" Anna Wrońska rozstaje się z Grupą ZPR Media.

Przejdź do artykułu