Łukasz Szewczyk07.05.2018 (10:01)3 komentarze

Zmiana ustawy o RTV. Więcej programów dla niesłyszących i niewidomych

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadza dalsze udogodnienia w dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu.
telewizja telewizor tv
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. rezygnuje z dotychczasowego definiowania audiodeskrypcji jako werbalnego, dźwiękowego opisu obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją (art. 4 pkt 28 ustawy). Wprowadza natomiast pojęcie "udogodnienie dla osób niepełnosprawnych", którym jest element dźwiękowy lub graficzny zawarty w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu słuchu możliwości zapoznania się z audycją w szczególności w formie napisów dla niesłyszących lub audiodeskrypcji, a także tłumaczenia na język migowy.
Podstawowym celem ustawy jest jednak zwiększenie z 10% do 50% kwartalnego czasu nadawania programu zawierającego udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu. Kwota ta ma być osiągnięta w 2024 r. poprzez jej wcześniejsze stopniowe podnoszenie to jest:
• w 2019 r. do co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu;
• w 2020 r. i 2021 r. do co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu;
• w 2022 r. i 2023 r. do co najmniej 35% kwartalnego czasu nadawania programu;
• od 2024 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu - z wyłączeniem reklam i telesprzedaży.
Ponadto nadawcy zostali obowiązani do informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierającej udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzaju tych udogodnień.

W celu zapewnienia dostępu do udogodnień dla osób niepełnosprawnych widzom korzystającym z oferty operatorów sieci kablowych lub platform satelitarnych, ustawa zezwala Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na wykreślenie z rejestru programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, jeżeli w programie tym operator nie dostarcza odbiorcom rozpowszechnianych w audycjach udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2025 roku przedstawi Sejmowi, Senatowi oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - informację o realizacji obowiązku wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających obowiązek oraz określających terminarz wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Komentarze (1 - 3 z 3)


A ja z przyjemnością będę się pod ciebie podszywał i cię WKURZAŁ, bo wkurzać
śmiecia to jest bezcenne :D :D :D
ADMIN DZWOŃ PO KARETKĘ, BO MŚCIWY GNOJEK DOSTAŁ PIANY NA MORDZIE!! ;D

buuuuuuuuuuuuuuuuuuuahahhahahahhahha!!!
________________________________________________________________________

Spójrz na moich psychofanów!!! Właśnie tak wygląda przewlekły ból d. =)

 0  
nie chce nikogo obrażać ale jak niewidomi mają oglądać telewizję? dla nich lepsze jest chyba radio ze słuchowiskiem tak jak kiedyś było, teraz to tylko w nocy puszczą we fragmentach 5 minut, to chyba kolejny "genialny" pomysł pisu
 0  
Wreszcie może tak tu wielbiony i promowany TVN zacznie dodawać napisy do premierowych polskich seriali, jak to robi chociażby TVP.
 0