Łukasz Szewczyk03.12.2018 (12:42)1 komentarz

UE: Od teraz łatwiejsze zakupy transgraniczne przez internet. Koniec geoblokad, lepsze oferty

Wchodzą w życie nowe przepisy Komisji Europejskiej, które mają zakończyć praktyki nieuzasadnionego blokowania geograficznego w internecie. Europejczycy nie będą już mieli problemów ze stronami internetowymi, które blokują im dostęp lub przekierowują ich na inne strony tylko dlatego, że dany klient lub jego karta kredytowa pochodzą z innego kraju. Niezależnie od tego, w jakim miejscu w Unii się znajdują, będą mogli uzyskać dostęp do towarów i usług w internecie.
e-commerce
Celem wchodzącego w życie od 3 grudnia 2018 roku rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom większych możliwości w obrębie rynku wewnętrznego UE. W szczególności służy ono wyeliminowaniu sytuacji, w których konsument nie jest w stanie kupować towarów i usług od przedsiębiorstw handlowych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, nawet na tych samych warunkach co ludność miejscowa, wyłącznie ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub siedzibę.
"W 2015 roku 63 proc. stron internetowych nie pozwalało na zakupy klientom z innych krajów UE. W rezultacie niemal dwie trzecie konsumentów, którzy chcieli robić zakupy w internecie za granicą, nie mogły tego zrobić. Ta praktyka skończy się 3 grudnia. Chcemy Europy bez barier, co oznacza również usunięcie barier dla zakupów przez internet.

Zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego jest kolejną ważną inicjatywą obok zniesienia opłat roamingowych, wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ochrony danych i zapewnienia możliwości podróżowania z własnymi treściami online, która sprawi, że jednolity rynek cyfrowy stanie się rzeczywistością dla wszystkich, co przyniesie konkretne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom.

Nowe przepisy zapewnią konsumentom szerszy wybór produktów po konkurencyjnych cenach, a co za tym idzie - lepsze oferty. Skorzystają na tym także przedsiębiorstwa - ich baza klientów rozszerzy się poza granice kraju, a koszty transakcji i koszty administracyjne spadną. Wspomniane rozporządzenie jest również częścią szerzej zakrojonych działań UE mających na celu pobudzenie handlu elektronicznego na jednolitym rynku, co obejmuje środki mające na celu lepszą ochronę konsumentów w internecie, zapewnienie przystępnych cenowo transgranicznych usług doręczania paczek, a także uproszczenie przepisów dotyczących VAT w celu ułatwienia zakupu i sprzedaży towarów w internecie.

Wzywamy teraz wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego wdrożenia tych przepisów oraz do tego, by zrobiły wszystko, co w ich mocy, by wymogi rozporządzenia były skutecznie egzekwowane już od pierwszego dnia jego obowiązywania. Apelujemy również o porozumienie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprzedaży towarów i usług cyfrowych oraz zakupów przez internet. Wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla stworzenia dobrze funkcjonującego i konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego"
- czytamy w oświadczeniu pod którym podpisali się wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová oraz komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia i muszą stworzyć niezbędne struktury, aby zapewnić sprawne rozpoczęcie jego stosowania. W szczególności państwa członkowskie muszą wyznaczyć organy, którym powierzą jego egzekwowanie i organy, które będą udzielać konsumentom praktycznej pomocy. Ponadto państwa członkowskie muszą ustanowić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające środki, które będą stosowane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia. Do marca 2020 roku Komisja przeprowadzi pierwszy przegląd rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego. Ocena obejmie ewentualne rozszerzenie zasady niedyskryminacji w zakresie dostępu do towarów i usług na usługi nieaudiowizualne świadczone drogą elektroniczną, których głównym elementem są treści chronione prawem autorskim, takie jak e-booki, muzyka, gry i oprogramowanie. Komisja sprawdzi również dokładnie, czy w innych sektorach, takich jak usługi transportowe i audiowizualne, nie trzeba znieść wszelkich innych nieuzasadnionych ograniczeń ze względu na przynależność państwową oraz miejsce zamieszkania lub siedziby.

Komentarze (1 - 1 z 1)

Amazon.de akceptuje Przelew24.pl. :)
Treść edytowana 1 raz (ostatnio 3 grudnia 2018 o 16:34:20 przez Jacionek).
 0