Łukasz Szewczyk10.12.2018 (9:35)8 komentarzy

Komisja Europejska walczy z fake newsami. Ogłoszono plan działania

Aby chronić europejskie systemy demokratyczne i debatę publiczną, UE przedstawia plan działania mający na celu zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania dezinformacji w Europie i poza jej granicami.
press prasa
Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel określają konkretne środki zwalczania dezinformacji, w tym utworzenie systemu wczesnego ostrzegania i ścisłe monitorowanie wdrażania kodeksu postępowania podpisanego przez platformy internetowe. Plan działania przewiduje również zwiększenie zasobów przeznaczonych na tę kwestię.
- Musimy być zjednoczeni i połączyć siły, aby chronić nasze demokracje przed dezinformacją. Byliśmy świadkami prób ingerowania w wybory i referenda, a dowody wskazują na to, że głównym źródłem tych kampanii była Rosja. Aby stawić czoła tym zagrożeniom, proponujemy poprawić koordynację z państwami członkowskimi za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania, wzmocnić nasze zespoły ujawniające dezinformację, zwiększyć wsparcie dla mediów i naukowców oraz zwrócić się do platform internetowych o wywiązanie się ze zobowiązań. Walka z dezinformacją wymaga wspólnego wysiłku - Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego.

W planie działania skupiono się na czterech dziedzinach, które mają kluczowe znaczenie dla skutecznego budowania zdolności UE i wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi a UE:

Zwiększanie wykrywalności: Grupa zadaniowa ds. komunikacji strategicznej, Komórka UE ds. Syntezy Informacji o Zagrożeniach Hybrydowych w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz delegatury UE w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa zostaną znacznie wzmocnione dodatkowymi wyspecjalizowanymi pracownikami i narzędziami do analizy danych. Oczekuje się, że budżet ESDZ na komunikację strategiczną wzrośnie ponad dwukrotnie, z 1,9 mln euro w 2018 r. do 5 mln euro w 2019 r. Środki te zostaną przeznaczone na walkę z dezinformację i zwiększanie świadomości na temat negatywnych skutków dezinformacji. Państwa członkowskie UE powinny uzupełniać te działania, wzmacniając własne środki zwalczania dezinformacji.

Skoordynowana reakcja: Stworzony zostanie specjalny system wczesnego ostrzegania, aby ułatwić instytucjom UE i państwom członkowskim wymianę danych i ocen kampanii dezinformacyjnych oraz informowanie w czasie rzeczywistym o zagrożeniach związanych z dezinformacją. Instytucje UE i państwa członkowskie skoncentrują się też na proaktywnej i obiektywnej komunikacji na temat unijnych wartości i strategii politycznych.

Platformy internetowe i przemysł: Sygnatariusze kodeksu postępowania powinni szybko i skutecznie wdrażać zobowiązania podjęte w ramach tego kodeksu, koncentrując się na działaniach, które mają pilny charakter w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Obejmuje to w szczególności zapewnienie przejrzystości w zakresie reklamy politycznej, zwiększenie wysiłków na rzecz zamykania aktywnych fałszywych kont, znakowanie interakcji nieprowadzonych przez człowieka (wiadomości automatycznie wysyłane przez "boty") oraz współpracę z podmiotami weryfikującymi fakty i naukowcami w celu wykrywania kampanii dezinformacyjnych i zwiększenia widoczności i upowszechnienia sprawdzonych treści. Komisja, z pomocą europejskiej grupy organów regulacyjnych odpowiedzialnych za audiowizualne usługi medialne, zapewni ścisłe i stałe monitorowanie realizacji zobowiązań.

Podnoszenie świadomości i wzmacnianie pozycji obywateli: Instytucje UE i państwa członkowskie, oprócz ukierunkowanych kampanii uświadamiających, będą promować umiejętność korzystania z mediów poprzez specjalne programy. Udzielane będzie wsparcie krajowym multidyscyplinarnym zespołom niezależnych naukowców i podmiotów weryfikujących fakty, aby wykrywać i ujawniać kampanie dezinformacyjne we wszystkich portalach społecznościowych.

Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel opracują i wdrożą środki określone w planie działania w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego system wczesnego ostrzegania zostanie uruchomiony do marca 2019 r. Oprócz tego wzmocnione zostaną odpowiednie zasoby.
Sygnatariusze kodeksu postępowania będą musieli przedstawić Komisji pierwsze informacje na temat wdrażania kodeksu do końca 2018 r. Następnie Komisja opublikuje je w styczniu 2019 r. Od stycznia do maja platformy internetowe będą musiały co miesiąc składać Komisji sprawozdania. Komisja przeprowadzi również kompleksową ocenę wdrożenia kodeksu postępowania w pierwszych 12 miesiącach. Jeżeli wdrożenie i wpływ kodeksu postępowania okażą się niezadowalające, Komisja może zaproponować dalsze środki, w tym środki o charakterze regulacyjnym.

Komentarze (1 - 8 z 8)

I co z tego? Jeśli inteligentny "prawicowiec" obejrzy na YouTube, że pod rządami PIS, gospodarka Polski się rozwija, to w to wierzy.
 11  
To powinni sie najpierw zająć TVN i TVP.
 6  
Proszę Cię, nie łącz partii socjalistyczno-populistycznej z prawicą.
 4  
Siedlisko lewackiej propagandy walczy z żarówkami, odkurzaczami, krzywymi bananami i marchewkami, a teraz z fake newsami ;D Ale nord stream 2 zbudują, żeby ominąć swojego członka tzw "familii ełropejskiej"!
 17  
To tak jakby RedTube walczył z pornografią w internecie.
 12  
Proszę Cię, nie łącz partii socjalistyczno-populistycznej z prawicą.
Wiem (stąd cudzysłów), ale oni tak się nazywają :)
 2  
Lewacy, nie róbcie niemerytorycznego sraczu w komentarzach!!!!!!!!!!
Wiem, że bardzo chcecie "dowalić głupim pisiorom" (jak o nas niesłusznie sądzicie), ale w ten sposób tylko PSUJECIE TEN PORTAL!!!! Sprawiacie, że nie jest tutaj możliwa jakakolwiek merytoryczna dyskusja w komentarzach! Zastanówcie się nad tym!
 0  
to proste - stworzyć ministerstwo informacji w miejsce PAPu
 0