Łukasz Szewczyk10.04.2019 (14:58)brak komentarzy

Facebook zmieni zasady świadczenia usług

Facebook spełnia wymagania Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów dotyczące zmiany warunków świadczenia usług oraz wyjaśnia użytkownikom sposób wykorzystywania ich danych.
Facebook
Komisja Europejska i państwa członkowskie UE wynegocjowały zmianę warunków świadczenia usług przez portal społecznościowy Facebook. Wątpliwości budził m.in. brak czytelnych informacji o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu, a także zasady ponoszenia odpowiedzialności przez spółkę.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów aktywnie brał udział w negocjacjach. Nie były one łatwe. Zgłosiliśmy uwagi. W efekcie warunki świadczenia usług będą bardziej przejrzyste i zrozumiałe. To naszym zdaniem dobry krok, ponieważ Facebook zadeklarował, że zmieni większość analizowanych przez UOKiK klauzul. Będziemy monitorować, czy rzeczywiście tak się stanie - ale to nie rozwiewa wszystkich wątpliwości - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W nowych warunkach świadczenia usług określono, jakie usługi oparte na danych dotyczących użytkowników Facebook sprzedaje stronom trzecim, w jaki sposób użytkownicy mogą zamknąć swoje konta i w jakich okolicznościach konta mogą zostać wyłączone. Zmiany te nastąpiły po rozmowach mających na celu pełne ujawnienie użytkownikom modelu biznesowego Facebooka w sposób kompleksowy oraz używając prostego języka.

- W dniu dzisiejszym Facebook wreszcie wykazuje zaangażowanie na rzecz większej przejrzystości oraz prostego i zrozumiałego języka w swoich warunkach świadczenia usług. Przedsiębiorstwo, które chce odzyskać zaufanie konsumentów po skandalu Facebook/Cambridge Analytica nie powinno zasłaniać się skomplikowanym żargonem prawniczym w celu wyjaśnienia w jaki sposób generuje miliardy dochodu wykorzystując dane obywateli. Obecnie użytkownicy będą w pełni świadomi, że ich dane są wykorzystywane przez serwis społecznościowy do sprzedaży ukierunkowanych reklam. Krajowe organy ochrony konsumentów i Komisja Europejska połączyły siły i stoją na straży praw konsumentów w UE - komentuje Věra Jourova, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci

W następstwie skandalu Cambridge Analytica i w następstwie dochodzenia w sprawie platform mediów społecznościowych w 2018 r. Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów zwróciły się do Facebooka o jasne informowanie konsumentów o tym, w jaki sposób finansowana jest serwis społecznościowy, oraz o dochodach uzyskiwanych dzięki wykorzystywaniu danych użytkowników. Zażądały również od przedsiębiorstwa zapewnienia zgodności pozostałej części warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumentów.

W rezultacie Facebook wprowadzi w swoich warunkach świadczenia usług nowy tekst, wyjaśniając, że nie pobiera od użytkowników opłat za swoje usługi w zamian za ich zgodę na dzielenie się swoimi danymi oraz na wyświetlanie reklam. Warunki świadczenia usług Facebooka będą obecnie zawierały jednoznaczną informację, że model biznesowy przedsiębiorstwa opiera się na sprzedaży firmom handlowym ukierunkowanych usług reklamowych, wykorzystując dane z profili użytkowników.

Ponadto, w następstwie działań w zakresie egzekwowania prawa, Facebook wprowadził również zmiany w zakresie:
• swojej polityki ograniczonej odpowiedzialności (obecnie uznaje swoją odpowiedzialność w przypadku zaniedbania, na przykład w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych przez osoby trzecie);
• swojego prawa do jednostronnej zmiany warunków (ograniczenie go do przypadków, w których zmiany są racjonalne, uwzględniając również interes konsumenta);
• zasad dotyczących tymczasowego przechowywania treści, które zostały usunięte przez użytkowników. Takie treści mogą być przechowywane jedynie w określonych przypadkach - na przykład w celu spełnienia żądania właściwych organów dotyczących egzekwowania prawa - oraz nie dłużej niż przez 90 dni w przypadku przyczyn technicznych;
• sformułowań wyjaśniających prawo użytkowników do odwołania w sytuacji, gdy opublikowane przez nich treści zostały usunięte.

Co dalej?
Facebook zakończy wdrażanie wszystkich zobowiązań najpóźniej do końca czerwca 2019 r. Komisja oraz sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta będą ściśle monitorowały proces wdrażania.

Jeżeli Facebook nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, krajowe organy ochrony konsumentów mogą podjąć decyzję o zastosowaniu środków egzekucyjnych, w tym sankcji.
KE