Łukasz Szewczyk07.05.2019 (15:04)1 komentarz

NC+ zapłaci mniejszą karę za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

Nie blisko 11 mln zł ale tylko 1,2 mln zł kary zapłaci spółka ITI Neovision za naruszanie zbiorowych interesów przy wprowadzaniu na rynek oferty nowej telewizji NC+.
nc+
W kwietniu 2013 roku UOKiK uznał, że spółka ITI Neovision, operator NC+, naruszyła zbiorowe interesy konsumentówjednostronnie zmieniając umowy zawarte z abonentami telewizji n,. UOKiK zakwestionował również sam sposób przekazywania informacji o zmianie umowy oraz zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznego przejścia na ofertę NC+.
UOKiK nałożył na spółkę blisko11 mln zł kary oraz zobowiązał ją do usunięcia skutków zakwestionowanych działań. Po wyrokach sądów pierwszej i drugiej instancji w maju 2015 roku i listopadzie 2016 roku sankcja nałożona na spółkę wyniosła ponad 1,2 mln zł.

W lutym 2019 roku Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę kasacyjną ITI Neovision. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy do wprowadzenia nowego wzorca w umowie zawartej z konsumentem konieczne jest, aby kontrakt zawierał klauzulę modyfikacyjną. W ustnych motywach uzasadnienia sąd stwierdził, że takie postanowienie umowne jest niezbędne. Wskazał też, że treść klauzuli musi wskazywać okoliczności upoważniające przedsiębiorcę do wprowadzenia zmiany oraz jej konieczność. Sąd oddalił skargę kasacyjną.

Kara ustalona przez sądy niższej instancji nie uległa zmianie.

Komentarze (1 - 1 z 1)

Będzie dobrze nc+,odbije sobie na abonentach. Ech-ciemny lud.
 4