Łukasz Szewczyk04.06.2019 (11:16)brak komentarzy

Trzy pokolenia użytkowników internetu. Co o nich wiemy? (raport)

Internetowa rewolucja, która dokonała się na naszych oczach w ciągu ostatnich 20 lat, wpłynęła na nasze przyzwyczajenia i styl życia w sposób fundamentalny. Gemius przyjrzał się temu, jak wygląda konsumpcja internetu wśród trzech pokoleń Polaków: 20-latków, 40-latków oraz 60-latków. Gdzie możemy znaleźć podobieństwa a gdzie różnice w sposobie korzystania z tego medium?
Seniorzy
40-latkowie grupą, która spędza w sieci najwięcej czasu
Według kwietniowych danych z badania Gemius/PBI, biorąc pod uwagę trzy pokolenia: 20+, 40+ oraz 60+, w sieci najliczniej reprezentowani są użytkownicy w wieku 40-49 lat. Stanowią oni 18,5% wszystkich internautów, generują także najwięcej odsłon (19,8%) oraz spędzają online najwięcej czasu (20,2%). Drugą najaktywniejszą grupą okazali się 20-latkowie, osiągający w powyższych kategoriach wyniki na poziomie ok. 17% (stanowią grupę 17% użytkowników sieci, generują 17,3% odsłon i spędzają online 17,5% czasu). Na miejscu trzecim - co nie jest zaskoczeniem - uplasowali się seniorzy, czyli użytkownicy w wieku 60+. Stanowią oni grupę 10,7% internautów, którzy generują 11% wszystkich odsłon i spędzają w sieci prawie dwa razy mniej czasu niż 40-latkowie - 10,7%.
Trzy pokolenia użytkowników internetu
Trzy pokolenia użytkowników internetu
W sieci finanse przyciągają najstarszych, komunikatory - najmłodszych
Analizując zasięg poszczególnych kategorii stron dla trzech pokoleń internautów, w większości przypadków widać, że wszyscy spędzają czas w sieci na podobnych kategoriach witryn. W TOP 3 znajdziemy kolejno wyszukiwarki stron (98%), serwisy społecznościowe (90-93%) i serwisy pocztowe (84-85%). Co ciekawe, strony i aplikacje banków mają największy zasięg w grupie 60-69 - aż 81% internautów w tym wieku korzysta z bankowości internetowej. Im młodsza grupa, tym zasięg ten jest mniejszy: dla 40-49 jest to 78%, a w grupie 20-29 już tylko 73% internautów korzysta z bankowości online - ta różnica względem najstarszych wynosi ponad 7 punktów procentowych.

Między pokoleniami polskich internautów wyraźnie kształtują się również różnice dotyczące korzystania z komunikatorów. Jest to w większym stopniu domena młodszych - zasięg komunikatorów online w grupie 20-29 sięga 76%, a potem kolejno maleje: 74% w grupie 40-49 i 71% w grupie 60-69.

Top 10 rodzajów stron i aplikacji
Top 10 rodzajów stron i aplikacji
Z danych z badania Gemius/PBI wynika, że z aplikacji i witryn w kategorii "Mapy i lokalizatory" najczęściej korzysta pokolenie 20-29. Wśród 3,7 mln użytkowników w tym przedziale wiekowym średni miesięczny czas korzystania to 24 minuty. Spośród trzech pokoleń, najliczniejszą grupę stanowią użytkownicy w wieku 40-49 (4 mln), którzy na takich stronach i aplikacjach spędzają miesięcznie niewiele mniej czasu - średnio 22 minuty. Z kolei w najstarszym pokoleniu liczba użytkowników jest najmniejsza - 2,2 mln, a z map i lokalizatorów korzystają w miesiącu średnio o 8 minut krócej niż grupa 40-49 - 16 min. Użytkownicy w wieku 60-69 lat spędzają też jednorazowo mniej czasu w tego rodzaju aplikacjach: 1,23 min, podczas gdy młodsze pokolenia średnio o 20 sekund więcej: w grupie 40-49 jest to 1 min 43 s., a 20-29 - 1 min 41 s.

Popularność interntowych map i lokalizatorów
Popularność interntowych map i lokalizatorów
Gemius