Łukasz Szewczyk14.01.2020 (18:42)3 komentarze

Telewizja skutecznie rozwija ludzkie pasje

Telewizja to wiodące źródło inspiracji i informacji na temat ulubionych zainteresowań odbiorców. Ma znacznie silniejszy wpływ na wyzwalanie w ludziach pasji niż social media - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Discovery w 13 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.
telewizja telewizor tv
Aż 95% badanych w Polsce wskazało telewizję jako główne narzędzie rozwijania swoich życiowych pasji - o 10 p.p. więcej niż YouTube (85%) czy social media (69% wskazań). Na wszystkich badanych rynkach telewizja została wymieniona jako medium napędzające pasje wśród odbiorców przez 93% osób. Drugim pod względem popularności źródłem były social media (67% wskazań), a trzecim - inne osoby (66%).
Telewizja okazała się również znacznie skuteczniejsza niż YouTube czy inne kanały społecznościowe we wzbudzaniu zainteresowań odbiorców. Pytani o media, które w największym stopniu przyczyniają się do odnajdowania własnych pasji badani w wieku 35-54 lat wskazywali na TV pięć razy częściej niż na social media. Także w młodszej, trudniejszej w dotarciu, grupie docelowej osób w wieku 18-24 lata telewizja dwa razy częściej od mediów społecznościowych przyczynia się do odnalezienia własnego hobby.

Jeszcze silniej widać tę zależność na polskim gruncie. Polacy w wieku 35-54 lat wskazywali na telewizję jako medium inspirujące do posiadania pasji siedem razy częściej niż na YouTube i social media, a młodsi (18-24 lata) wybierali telewizję odpowiednio trzy i pół razy częściej.

- Discovery od lat rozbudza w widzach pasje oferując programy, które inspirują, edukują i bawią odbiorców na całym świecie. Poprzez imponujące portfolio kanałów telewizyjnych oraz dynamiczny rozwój oferty usług i produktów DTC dostępnych na każdym urządzeniu promujemy wśród swoich fanów podejście "view and do" (oglądaj i działaj), inspirując i zachęcając do czynnego rozwijania swoich ulubionych aktywności - mówi Marcin Barcz, dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej i członek zarządu TVN, należącego do Grupy Discovery.

Pasje najczęściej deklarowane przez Polaków
Pasje najczęściej deklarowane przez Polaków
Badanie ujawniło, że aż 9 na 10 ankietowanych na 13 rynkach na całym świecie uważa, że posiadanie zainteresowań przyczynia się do silniejszego poczucia samorealizacji i spełnienia, przez co istotnie wpływa na poziom zadowolenia z życia, subiektywne odczucie szczęścia i optymizm. Tyle samo respondentów przyznało, że dzięki pasjom lepiej radzimy sobie z codziennym stresem, a według 8 na 10 osób posiadanie hobby jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

- W świecie opanowanym przez chaos, brak czasu i ciągłą zmianę, zainteresowania pomagają nam czuć się lepiej ze sobą samym i z własnym otoczeniem. Nasze badanie pokazało, że potrzeba budowania relacji z ludźmi i ze światem właśnie dzięki wspólnym pasjom, nigdy wcześniej nie była tak silna jak dziś. Discovery przedstawia widzom na całym świecie treści i historie, które stają się inspiracją do odkrywania własnych pasji i podążania za nimi. Każdy entuzjasta jedzenia, sportu czy natury znajdzie u nas coś dla siebie - mówi Fulvia Nicoli, EVP Content & Product w Discovery.

Posiadanie pasji wzmacnia u ludzi poczucie sprawczości i kontroli. Badanie pokazało, że ludzie z pasją są o 43 procent bardziej pewni siebie przy podejmowaniu decyzji. Zainteresowania pozwalają również dokładniej określić i zdefiniować własną tożsamość. 89% badanych twierdziło, że oddając się swoim zainteresowaniom "czują się najbardziej sobą".
Projekt uwzględnił jednocześnie społeczne znaczenie pasji. Zainteresowania zbliżają nas do innych osób. To wokół nich powstają społeczności pasjonatów, dzięki którym możemy realizować potrzebę przynależności do wspólnoty, a także ograniczyć towarzyszące nam we współczesnym świecie poczucie izolacji i osamotnienia. 73% osób uważa, że dzięki pasji zyskuje poczucie przynależności i krąg przyjaciół, na których może polegać, a 8 na 10 badanych twierdzi, że dzieli pasję z rodziną i znajomymi.

Uczestnicy badania deklarowali posiadanie średnio 4 pasji. Kulinaria oraz natura i świat zwierząt stanowiły dwa najpopularniejsze obszary zainteresowań na wszystkich trzynastu badanych rynkach. Tematy związane z jedzeniem to najważniejsza pasja dla mieszkańców Polski (53% wskazań), Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Holandii, południowej Afryki i Hiszpanii. Trzecie miejsce ex aequo zajęły wiedza i historie wyjątkowych ludzi. Mieszkańcy Turcji, motywowani chęcią zrozumienia dzisiejszego świata, na pierwszym miejscu wśród swoich pasji wymieniali najczęściej wiedzę.

Badanie przeprowadzono w 2019 roku z udziałem mieszkańców Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Polsce, Rumunii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz południowej Afryce. Wśród blisko 40 badanych pasji szczególnie skupiono się na 10 obszarach zainteresowań: sporcie, kulinariach, naturze i świecie zwierząt, zdobywaniu wiedzy, historiach wyjątkowych ludzi, domu i wnętrzach, podróżach i odkrywaniu świata, zagadkach i ukrytych prawdach, motoryzacji i związkach.

Komentarze (1 - 3 z 3)

Bełkot słowny w raporcie zrozumieć mogą tylko ci, którzy zlecili te badania i stworzenie tego raportu, czyli koncern Discovery.
 7  
Ale bzdurne badanie. Telewizja ma wpływ, ale tylko na pokolenie 40+. Na nastolatków największy wpływ ma Instagram, Tik Tok i Youtuberzy
 2  
dokładnie. TV ma wpływ na pokolenie 40+ i najlepiej nimi manipuluje (patrz tv rządowa)
 0