Łukasz Szewczyk19.02.2020 (12:49)brak komentarzy

Gazeta Wyborcza rusza z akcją "Pod dobrą opieką:"

"Pod dobrą opieką" to akcja społeczna stworzona przez "Gazetę Wyborczą" wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych pod koniec 2019 r. Jej celem jest promocja zawodów pielęgniarki i położnej, poprawa warunków ich pracy, a także tworzenie lepszych relacji z lekarzami i pacjentami.
Pod dobrą opieką
Akcja społeczna "Pod dobrą opieką" powstała w odpowiedzi na wyzwania stojące przed służbą zdrowia, w której m.in. brakuje pielęgniarek i położnych. To dziś jedno z głównych zagrożeń dla systemu ochrony zdrowia. Polska ma jeden z najsłabszych wskaźników dotyczących liczby pielęgniarek wśród krajów wysokorozwiniętych (OECD).
Dlatego "Gazeta Wyborcza" w listopadzie 2019 r. zainaugurowała cykl artykułów "Pod dobrą opieką", które opisują kluczowe wyzwania stojące przed zawodem pielęgniarki i położnej. Są nimi: społeczny odbiór zawodu; rola pielęgniarki w relacji z lekarzem, pacjentem i jego rodziną; promocja nauki zawodu pielęgniarki i położnej; bezpieczeństwo w zawodzie oraz opieka długoterminowa - wyzwanie i szansa dla zawodu pielęgniarki.

Od końca ub. r. na łamach "Gazety Wyborczej", "Wysokich Obcasów" oraz serwisów Wyborcza.pl można czytać artykuły oraz wywiady, które prowokują do dyskusji i zadawania pytań o przyszłość zawodów pielęgniarki i położnej. Prowadzone są też rozmowy z ekspertami, którzy szukają sposobu na wyjście z impasu. O projekcie można przeczytać na Wyborcza.pl/poddobraopieka

W 2020 r. w ramach akcji "Pod dobrą opieką" odbędzie się cykl siedmiu konferencji i warsztatów w dużych polskich miastach - Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Wezmą w nich udział przedstawiciele wydziałów zdrowia urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów medycznych, a także dyrektorzy szpitali, oddziałowe, przewodniczące okręgowych Izby Pielęgniarek i Położnych oraz niezależni eksperci. Uczestnicy będą m.in. dyskutować o najlepszych rozwiązaniach, które mogłyby wesprzeć pracę pielęgniarek i położnych.

Polecamy