Łukasz Szewczyk06.04.2020 (12:54)2 komentarze

Agora chce obniżyć wynagrodzenia pracowników. Zwolnienia grupowe w Goldenline

Spółka Agora rozpoczęła konsultacje w sprawie obniżenia kosztów wynagrodzeń i świadczeń w Grupie Agora oraz zwolnień grupowych w Goldenline.
W związku z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa, zarząd spółki Agora poinformował o rozpoczęciu konsultacji z Międzyzakładową Komisją NSZZ "Solidarność" Agory i Inforadia w sprawie planowanych przez Spółkę działań zmierzających do obniżenia kosztów wynagrodzeń i świadczeń w Grupie Agora, w tym m.in. przejściowej obniżki wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20,0% na sześć miesięcy. Dodatkowo rozmowy prowadzone będą również z radą pracowników spółki oraz przedstawicielami pracowników w spółkach należących do grupy kapitałowej, w których nie funkcjonuje organizacja związkowa.
W ramach prowadzonych konsultacji spółka Agora planuje uzgodnić warunki zwolnień grupowych w Goldenline Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów Goldenline z podstawowej działalności operacyjnej spółki. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Goldenline oraz brak obiektywnej możliwości poprawienia sytuacji finansowej spółki w przewidywalnym terminie spowodowały podjęcie zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym istotne zmniejszenie zatrudnienia w Goldenline.

Pandemia COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w drugim kwartale 2020 r. Obserwacja rozwoju pandemii w Polsce i na świecie, a także jej skutków dla gospodarki oraz działalności Grupy, uprawdopodabnia kontynuację jej negatywnego wpływu na wyniki Agory i jej spółek zależnych w trzecim kwartale 2020 r. Decyzja o przejściowym obniżeniu kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz ograniczeniu zatrudnienia w Goldenline jest kolejnym z serii koniecznych działań oszczędnościowych prowadzonych w ramach Grupy Agora, które mają na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji skutków pandemii, w tym braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych sektorach.

Komentarze (1 - 2 z 2)

A wystarczyły by zamówienia reklam od państwowych Spółek.....
 1  
A ktoś pochwalił się ze planują zwolnić 98% Goldena? I nie chcą porozumienia ze związkami ? I "sugerują" pracownikom na umowie o pracę że jak nie pójdziemy na ugodę to B2B nie dostanie pieniędzy ?
 0