Łukasz Szewczyk17.06.2021 (14:54)

"Dialog. Rozmowy polsko-niemieckie". Wspólna akcja Deutsche Welle i Wirtualnej Polski

• Z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec Wirtualna Polska i Deutsche Welle ruszają ze wspólnym cyklem wywiadów "DIALOG: Rozmowy polsko-niemieckie".
"Dialog. Rozmowy polsko-niemieckie". Wspólna akcja Deutsche Welle i Wirtualnej Polski
17 czerwca 1991 roku w Bonn premier RP Jan K. Bielecki i kanclerz RFN Helmut Kohl podpisali Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który otworzył nowy rozdział w relacjach między obydwoma państwami. Po 30 latach od tej historycznej daty dziennikarki i dziennikarze Wirtualnej Polski i Deutsche Welle przeprowadzą cykl wywiadów z osobami bezpośrednio związanymi z tym wydarzeniem, a także z ludźmi biznesu, nauki i kultury z obu krajów. Zapytają o przeszłość i przyszłość: o to, co wspólnie osiągnęliśmy dzięki traktatowi oraz o kierunki rozwoju obydwu państw i sąsiedzkich relacji. Odniosą się do gospodarki, wyzwań klimatycznych ni środowiskowych. Ponadto dzięki szczerym rozmowom poznamy perypetie osób, których nietypowe życiowe ścieżki poprowadziły do Niemiec.
Materiały cyklu "Dialog" będą ukazywały się od czerwca na łamach Wirtualnej Polski i Deutsche Welle. Łącznie zaplanowanych jest kilkanaście wywiadów w formie pisemnej oraz materiały wideo.

- 17 czerwca 1991 roku Polska marzyła, by dogonić gospodarczo Zachód i wejść do europejskiej wspólnoty. Niemcy zaledwie pół roku wcześniej uznały wspólną granicę z Polską i walczyły z trudnościami po zjednoczeniu RFN i NRD. 17 czerwca 2021 roku Polska i Niemcy są razem w NATO i w Unii Europejskiej, fizyczna granica między nimi nie istnieje, Polacy uczą się w Niemczech, Niemcy robią biznes w Polsce i odwrotnie. Podpisany 30 lat temu traktat zapoczątkował proces, od którego wziął nazwę już trzeci międzynarodowy projekt Wirtualnej Polski z Deutsche Welle - dialog polsko-niemiecki. Nasze dziennikarki i nasi dziennikarze skierują światło na najważniejsze problemy, którym Polacy i Niemcy muszą stawić czoła w najbliższych latach, a także na to, co - właśnie dzięki dialogowi - już się udało - mówi Piotr Mieśnik, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.

- Dialog jest zawsze czymś cennym, a w kontekście ogromu zbrodni, których Niemcy dopuścili się na Polakach - nawet bezcennym. Podpisany 30 lat temu polsko-niemiecki traktat sformalizował dialog między rządami i społeczeństwami, przypieczętował zatem cud przebaczenia i pojednania. W naszym projekcie wspólnie z Wirtualną Polską postanowiliśmy dokonać bilansu dokonań i spojrzeć w przyszłość. Może już wkrótce potrzebny będzie nowy traktat? To jedno z pytań, które stawiamy naszym rozmówcom - mówi Bartosz Dudek, redaktor naczelny polskiej sekcji Deutsche Welle.

Traktat o dobrym sąsiedztwie był niezwykle ważnym dokumentem. Regulował m.in. znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy, podkreślał konieczność intensyfikacji i rozbudowy wymiany kulturalnej i zapewnienie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. Niemcy wyraziły w nim również zrozumienie dla polskich dążeń do integracji struktur Europy Zachodniej.

W dniu podpisania Traktatu powstała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dziś wspiera projekty odnoszące się tematycznie do traktatu, dotyczące mniejszości, wyzwań klimatycznych, przyszłości relacji polsko-niemieckich. Tematy opracowane przez WP i Deutsche Welle dotyczą wielu tych kwestii.