Łukasz Szewczyk10.08.2021 (20:57)

Międzynarodowe organizacje medialne w obronie pluralizmu mediów w Polsce

• Manifestacje w obronie TVN i wolności mediów w Polsce
• Międzynarodowe organizacje zaniepokojenie pogarszającym się stanem pluralizmu mediów w Polsce
• "Chodzi o prawo obywateli polskich do otrzymywania informacji z różnych i zróżnicowanych źródeł"
Międzynarodowe organizacje medialne w obronie pluralizmu mediów w Polsce
We wtorek (10 sierpnia 2021 roku) w prawie stu miastach Polski odbyły się manifestacje w obronie TVN i niezależności mediów. W dniu protestów organizacje międzynarodowe zajmujące się wolnością słowa i mediów wystosowały list otwarty do posłów i posłanek Sejmu RP, apelując o zaniechanie prac nad zmianami w ustawie medialnej. W ich ocenie proponowana ustawa, nazwana "lex TVN", to poważny cios w pluralizm i niezależność mediów w Polsce.
Pełna treść apelu:

"Szanowna Pani Posłanko/Szanowny Panie Pośle ,

Niżej podpisane organizacje międzynarodowe zajmujące się wolnością prasy i mediów, będące członkami Media Freedom Rapid Response (MFRR), zwracają się do Państwa o odrzucenie projektu ustawy, która ograniczyłaby własność mediów w Polsce przez inwestorów z siedzibą w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak Państwu wiadomo, projekt ten został nazwany "lex TVN", ponieważ dotyczyłby bezpośrednio TVN, największego prywatnego nadawcy telewizyjnego w Polsce, który jest własnością amerykańskiej firmy Discovery poprzez spółkę zależną. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że ustawa ta jest celowym zabiegiem mającym na celu zmuszenie Discovery do sprzedaży TVN i tym samym doprowadzenie do zmiany linii redakcyjnej TVN.

Stawka jest tu wysoka. Nasze organizacje już wcześniej wyrażały poważne zaniepokojenie pogarszającym się stanem pluralizmu mediów w Polsce, który został już głęboko naruszony na poziomie regionalnym poprzez przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Mimo to, na szczeblu krajowym Polsce udało się do tej pory zachować pewien stopień pluralizmu i niezależności mediów, które są podstawą demokracji i praworządności.

Jednak przegłosowanie "lex TVN" zmieniłoby ten stan rzeczy. Dążenie do podporządkowania sobie ogólnopolskich kanałów TVN jest dramatycznym atakiem na pluralizm mediów. Jeśli zakończy się sukcesem, przyspieszy przejmowanie mediów podobne do tych na Węgrzech czy w Rosji, gdzie zdecydowana większość mediów głównego nurtu jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez państwo i gdzie szerzy się nepotyzm.

Poważnie naruszyłoby to również zaufanie zagranicznych inwestorów do uczciwej konkurencji rynkowej i rządów prawa w Polsce.

W istocie, proponowana ustawa już wywołała międzynarodowy alarm. W szczególności najwyżsi urzędnicy amerykańscy, w tym szefowie Komisji Stosunków Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych, wyrazili głębokie zaniepokojenie próbami ograniczenia działalności TVN.

Decyzja o głosowaniu przeciwko tej ustawie nie powinna dotyczyć tego, czy ktoś zgadza się, czy nie zgadza z narracją TVN. Chodzi o podstawowe zasady, które są fundamentem polskiej demokracji. Chodzi o prawo obywateli polskich do otrzymywania informacji z różnych i zróżnicowanych źródeł. Chodzi o podstawowe prawo mediów do analizowania i sprawdzania działań rządzących. Chodzi też o zapewnienie uczciwych warunków rynkowych w sektorze mediów, w szczególności w celu ochrony reputacji Polski jako kraju godnego zaufania dla inwestycji.

Przepisy ograniczające zagraniczną własność mediów nie muszą być problematyczne i istnieją w innych państwach członkowskich UE. Nie wydaje się jednak, by działanie to było podyktowane chęcią ochrony polskiego rynku mediów. Jest ono raczej wyraźnie wymierzone w jeden konkretny środek przekazu, będący własnością firmy z siedzibą w USA, wieloletniego sojusznika Polski, i jest pospiesznie wprowadzane do procesu legislacyjnego.

Państwa głos w tej pilnej sprawie ma decydujące znaczenie. Jeśli Polska ma pozostać społeczeństwem, w którym wiadomości i polityka mogą być przedmiotem swobodnej debaty, konieczne jest powstrzymanie "lex TVN". Dlatego wzywamy Państwa do odrzucenia tej ustawy w jej obecnym kształcie.

Z poważaniem,

ARTICLE 19
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
Free Press Unlimited (FPU)
International Press Institute (IPI)
OBC Transeuropa (OBCT)"Przypomnijmy, że prawie 800 dziennikarzy poparło apel w obronie TVN, który dziś został złożony w Sejmie. Z kolei wczoraj szef TVN24 zapewniał, że stacja nie przestanie nadawać, nawet jeśli KRRiT nie przedłuży koncesji. Nadawca zapewnia, że jest gotowany na różne scenariusze.