Łukasz Szewczyk19.08.2021 (12:10)brak komentarzy

Grupa Kino Polska TV podwoiła zysk netto w pierwszym półroczu 2021

• Grupa Kino Polska TV w pierwszej połowie 2021 roku poprawiła najważniejsze wskaźniki finansowe.
• Zysk netto Grupy w I połowie 2021 r. wzrósł do 19,3 mln zł (+106,9% r/r). .
• Grupa odnotowała w tym okresie przychody na poziomie 119,0 mln zł (+20,5% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam
Grupa Kino Polska TV podwoiła zysk netto w pierwszym półroczu 2021
Wzrost wyników Grupy w pierwszym półroczu 2021 r. to efekt rosnących przychodów we wszystkich głównych segmentach działalności spółki. Największy nominalny wzrost przychodów r/r odnotował segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, i wyniósł +8,1 mln zł (+15,5% r/r) oraz segment Stopklatka - +6,1 mln zł (+45,3% r/r). Dużą dynamikę wzrostu wykazały także segmenty Kanały marki Kino Polska - +3,4 mln zł (+23,4% r/r) oraz Zoom TV, gdzie przychody wzrosły o 19,6% r/r, do 1,5 mln zł. Lepsze wyniki miał też segment sprzedaży praw licencyjnych - +1,9 mln zł (+20,7% r/r).
- Dane z pierwszego półrocza i drugiego kwartału br. wyraźnie pokazują, że nasz zdywersyfikowany model działalności oraz założenia biznesowe przynoszą oczekiwane efekty. Zwiększyliśmy rentowność i podwoiliśmy zysk netto, który jest wyraźnie wyższy nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale także z poprzednimi latami. To dowód przede wszystkim na to, że nasza oferta programowa i dobrze dopasowane treści cieszą się uznaniem widzów. Jesteśmy także efektywni kosztowo i potrafimy zwiększać marżę w najważniejszych obszarach biznesowych Grupy - powiedział Bogusław Kisielewski, prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

Grupa stabilnie rozwija się zarówno na rynkach międzynarodowych, gdzie wzrost przychodów wyniósł 12,8%, jak i w kraju, gdzie odnotowano przychody wyższe o 24,8% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła łącznie 45,5 mln zł, tj. o 42,9% więcej niż rok wcześniej. Przychody Grupy z emisji rosły w tempie ponad 9% rocznie i wyniosły 61,1 mln zł, na co w dużym stopniu złożyły się lepsze wyniki sprzedaży segmentu kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych. W I połowie roku rentowność segmentu Stopklatka wyniosła 16,6%, wobec 4% w I kw. i straty odnotowanej rok wcześniej.

Grupa Kino Polska TV nieustannie rozwija ofertę programową dopasowując ją do profilu i oczekiwań widzów, co przekłada się na rosnącą oglądalność jej kanałów. W I połowie 2021 r. udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,51% (SHR%, all 16-49, live) i był o 9,1% większy niż rok wcześniej. Największe wzrosty oglądalności odnotowały kanały Kino Polska (+37,5% r/r), Kino TV (+23,5%) i Stopklatka (+13,8%). Udział kanału Zoom TV wyniósł 0,52% (SHR%, all 16-49, live) i był wyższy niż kwartał wcześniej, ale niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11,9%, co wynika m.in. ze zmian w pomiarach oglądalności kanałów dostępnych na MUX-8. Zjawisko to dotyka wszystkich kanałów dostępnych w ramach MUX8, przy czym Zoom TV notuje spadki poniżej średniej rynkowej. Jednak pomimo niższej oglądalności odnotowanej przez Zoom TV w omawianym okresie, kanał ten wygenerował przychody wyższe o niemal 20% r/r.

W pierwszym półroczu 2021 widzowie poświęcili kanałom Grupy więcej czasu niż w analogicznym okresie rok temu. Średni dzienny czas oglądania stacji Grupy wyniósł niemal 44 minuty (ATS, All 16-49, live) i był aż o 6,7% dłuższy niż w 1 H 2020. To wynik wyraźnie lepszy niż średnia rynkowa, gdzie wskaźnik ATS spadł o 6,7% r/r.