Łukasz Szewczyk22.09.2021 (21:12)

KRRiT przedłużyła koncesję dla TVN24

• TVN24 z polską koncesją na kolejne 10 lat
KRRiT przedłużyła koncesję dla TVN24
W środę (22 września 2021 roku) KRRiT podjęła uchwałę o udzieleniu spółce TVN koncesji na kolejny okres, na rozpowszechnianie programu TVN24. Stacja czekała na przedłużenie koncesji ponad półtora roku. TVN24 uzyskała wcześniej holenderską koncesję na nadawanie.
Wcześniej KRRIT podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uchwała stwierdza, że "nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce, podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49 proc."

Komunikat TVN Grupa Discovery
"TVN Grupa Discovery zawsze spełniała wszystkie wymogi określone w ustawie o radiofonii i telewizji. Uchwała KRRiT ws. koncesji dla TVN24 jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnego uzasadnienia dla jej odwlekania przez 19 miesięcy.

Jednocześnie KRRiT przyjęła drugą uchwałę, której celem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy lex TVN, jednak z pominięciem procesu legislacyjnego oraz z obejściem zapowiadanego przez Prezydenta RP weta. Ta uchwała, podobnie jak lex TVN, zmusza Discovery do ograniczenia działalności w Polsce i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla rządów prawa i wolności mediów oraz wywołuje niepokój wśród inwestorów zagranicznych w Polsce."