Łukasz Szewczyk18.11.2021 (9:41)brak komentarzy

Grupa Kino Polska TV podwaja zysk netto po trzech kwartałach. Hitem "Magia nagości"

• Po trzech kwartałach 2021 roku Grupa Kino Polska TV odnotowała przychody na poziomie 182,5 mln zł (+20% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam.
• Zysk netto Grupy wyniósł 30,3 mln zł (+96,6% r/r), a wynik EBITDA - 82,6 mln zł (+36,2% r/r).
Grupa Kino Polska TV podwaja zysk netto po trzech kwartałach. Hitem "Magia nagości"
- Za nami kolejny bardzo dobry kwartał. Poprawiliśmy wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe. Zwiększyliśmy przychody i zysk netto, kontynuowaliśmy poprawę rentowności kluczowych segmentów naszego biznesu, przy jednoczesnej kontroli kosztów. Poza doskonałymi wynikami finansowymi, odnieśliśmy też sukces w branży filmowej. Współprodukowany przez nas film "Wszystkie nasze strachy" z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej zdobył główną nagrodę - Złote Lwy - na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film wszedł do polskich kin 5 listopada - mówi Bogusław Kisielewski, prezes Zarządu Kino Polska TV SA.
Wzrost wyników Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. to efekt rosnących przychodów we wszystkich głównych segmentach działalności Grupy. Największe wzrosty odnotowano w segmencie sprzedaży reklam i emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (+13,5 mln zł, +17,1% r/r), w sprzedaży reklam na kanale Stopklatka (+8 mln zł, wzrost o 38,9% r/r) oraz sprzedaży praw licencyjnych (+4,3 mln zł, +27,4% r/r). Wzrost przychodów osiągnęły także segmenty kanały marki Kino Polska (+3,7 mln zł, +16,5% r/r) oraz Zoom TV (+1,6 mln zł, + 13,8% r/r).

Sprzedaż reklam przyniosła Grupie łącznie 66,5 mln zł, tj. o 33,2% więcej niż rok wcześniej. Przychody Grupy z emisji urosły po trzech kwartałach br. o 11,6% r/r i wyniosły 93,6 mln zł. Miniony kwartał był bardzo dobry dla Stopklatki - to już czwarty kwartał z rzędu, kiedy kanał ten utrzymał dodatnią rentowność, po dziewięciu miesiącach 2021 r. wyniosła ona 15,3%. Tym samym wynik tego segmentu ukształtował się na poziomie 4,4 mln zł, wobec straty 2,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Grupa umocniła swoją pozycję również na rynkach międzynarodowych, po trzech kwartałach 2021 r. odnotowując przychody na poziomie 64,3 mln, co oznacza wzrost o 14,3% r/r.

Urosła także łączna oglądalność kanałów Grupy. Najwyższe wzrosty oglądalności odnotowały takie kanały filmowo-serialowe z portfolio nadawcy, jak Kino Polska (+28,6%), Kino TV (+27,8%) i Stopklatka (+22,1%). Udział kanału Zoom TV był niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11,7%, co wynika m.in. ze zmian w pomiarach oglądalności kanałów dostępnych na MUX-8.

W trzecim kwartale na kanale Zoom TV odbyła się premiera show randkowego "Magia Nagości. Polska". Premierowe odcinki programu, emitowane od 3 września do 1 października br., oglądało ponad 100 tys. widzów z grupy komercyjnej (AMR, All 16-49), co przekładało się na ponad 4% udziału stacji w paśmie emisji (SHR%, All 16-49) oraz blisko ćwierć miliona widzów z grupy ogólnej (AMR, All 4+), dzięki czemu kanał osiągnął średnio 3,5% udziału w rynku podczas emisji programu (SHR%, All 4+). To oglądalność kilkukrotnie wyższa niż średnie, długookresowe wyniki stacji. Obecnie trwa casting i rozpoczynają się zdjęcia do drugiej edycji tego show. Premierowe odcinki kolejnej serii polskiej "Magii nagości" pojawią się w Zoom TV już wiosną 2022 r.

Po dziewięciu miesiącach br. łączny udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,53% (SHR%, all 16-49, live) i był o 9,5% większy niż rok wcześniej (w samym tylko 3 kw. wyniósł on 2,55% (SHR%, all 16-49, live), tj. wzrost o 9,9% r/r). Widzowie poświęcili kanałom Grupy więcej czasu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średni dzienny czas oglądania stacji Grupy wyniósł niemal 43 minuty i 23 sekundy (ATS, All 16-49, live) i był o 5,5% dłuższy niż w analogicznym okresie 2020 r. To wynik wyraźnie lepszy niż średnia rynkowa, gdzie wskaźnik ATS spadł o 4,9% r/r.