Łukasz Szewczyk22.03.2022 (10:29)8 komentarzy

Rusza program dofinansowania zakupu dekodera do odbioru telewizji cyfrowej

• Poczta Polska rozpoczęła obsługę wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego, umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie częstotliwości DVB-T2.
• Wnioski o świadczenie w wysokości 100 zł będą przyjmowane do 31 grudnia 2022 roku
Od 28 marca 2022 roku rozpocznie się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, wynikająca z konieczności dostosowania częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez telewizję naziemną na potrzeby globalnego rozwoju Internetu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Standard DVB-T2/HEVC umożliwi bezpłatny odbiór większej ilości programów telewizyjnych w lepszej jakości. W przypadku osób, które posiadają odbiornik telewizyjny bez opcji odbioru otwartej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC, dla zachowania ciągłości odbioru, konieczna będzie jego wymiana lub zakup dekodera. Wymiana nie jest konieczna w przypadku abonentów korzystających z płatnych platform do odbioru telewizji kablowej, satelitarnej lub IPTV.
Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 24 lutego 2022 r. przewiduje możliwość wnioskowania o dofinansowanie zakupu telewizora albo dekodera, dzięki któremu możliwy będzie odbiór telewizji cyfrowej nadawanej w nowym standardzie częstotliwości. Jednorazowe wsparcie w wysokości 100 zł mogą uzyskać gospodarstwa domowe znajdujące się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego odbiornika cyfrowego. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie jednej osobie pełnoletniej w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 21 marca 2022 roku do końca 2022 roku m.in. w placówkach pocztowych i ich filiach na terenie całego kraju. Można je także składać poprzez elektroniczny formularz, dostępny na platformie gov.pl. Zgodnie z ww. ustawą, w imieniu osób uprawnionych, wniosek mogą składać także pełnomocnicy.


Jak założyć wniosek w Poczcie Polskiej?
• osoba uprawniona/lub pełnomocnik zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie pracownikowi Poczty dokumentu zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;
• pracownik Poczty Polskiej przyjmujący wniosek na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wprowadza do formularza elektronicznego dane wnioskującego. Uwaga: w trakcie składania wniosku wymagane jest podanie przez wnioskującego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod autoryzacyjny niezbędny przy odbiorze odbiornika cyfrowego;
• wypełniony i wydrukowany wniosek zostaje przekazany osobie wnioskującej do własnoręcznego podpisu;
• po złożeniu podpisu na wniosku, generowany jest kod świadczenia - dofinansowania zakupu telewizora albo dekodera, który przekazywany jest osobie wnioskującej w postaci wydruku;
• osoby, które przy rejestracji wniosku podadzą adres mailowy, dodatkowo kod świadczenia otrzymają na podany adres mailowy.

Podstawę do uzyskania dofinansowania stanowi kod świadczenia. Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest przedłożyć go w sklepie. Kod świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego wygasa 31 grudnia 2022 r. Dostępna jest lista sklepów, w których można kupić odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem.

Komentarze (1 - 8 z 8)

Program dla nikogo. Jeśli składa się oświadczenie że sytuacja materialna nie pozwala na zakup dekodera samodzielnie, tzn. że trzeba być rodziną która nie ma co do gara włożyć.
 10  
Zdziwiłbyś się ile osób żyje z renty, a nawet emerytury 700-800 zł (zwłaszcza jak komornik coś skrobnie). Jak nie wiem, bo u mnie same opłaty to 1000 zł.
 3  
Najniższa emerytura to 1200zł.
Takich osób jednak w skali kraju jest niewiele i im faktycznie taka pomoc się należy, bo to bardzo niskie dochody, ale 95% społeczeństwa ta ustawa nie obejmuje.
 5  
To jak z tymi dotacjami dla obniżek rachunków za prąd. Trzeba mieć dochód poniżej 2000 zł przy samodzielnym mieszkaniu i poniżej 1500 zł przy mieszkaniu wspólnym. Czyli praktycznie 80% pracujących odpada
 4  
Razem z dofinansowaniem do zakupu dekodera przymusowy abonament RTV dla uchylających się od płacenia?
Orban przeciwny sankcjom nakładanym na Rosję. Agent Putina? 22.03.2022 (16:21:20)
 15  
Co za nonsens. Sytuacja materialna nie pozwala.
 3  
Dofinansowanie powstało dla osób które korzystają z zasiłków socjalnych, są one poniżej 800 zł.
 1  
Na szczęście mój 77 calowy telewizor 8K marki Sony nie potrzebuje żadnego dekodera. Wszystko ma wbudowane. W mojej willi w Pinecrest, obraz żyleta.
 3