Łukasz Szewczyk22.06.2022 (18:17)0

Wirtualna Polska dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

• Wirtualna Polska na początku roku przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju, gdzie jednym z filarów jest zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i środowiska pracy szanującego różnorodność.
• Teraz spółka podpisała Kartę Różnorodności, która jest inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej i jednym z ważnych kroków w realizacji strategii.

Przejdź do artykułu