Łukasz Szewczyk01.07.2023 (14:42)brak komentarzy

Bartosz Hojka w Radzie Nadzorczej największego stowarzyszenia mediów na świecie

• World Association of News Publishers (WAN-IFRA), największa organizacja mediowa na świecie, wybrała swoje władze na kolejne lata.
• Do Rady Nadzorczej stowarzyszenia na kolejną kadencję dołączył Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.
Bartosz Hojka
Podczas Walnego Zgromadzenia WAN-IFRA zostały wybrane nowe władze tej organizacji. Stanowisko prezesa WAN-IFRA ponownie objął Fernando de Yarza, szef hiszpańskiej grupy medialnej Henneo. Oprócz tego do Rady Nadzorczej stowarzyszenia dołączyło 11 nowych osób, w tym 8 kobiet. 33 dotychczasowych członków Rady będzie w niej pracować przez kolejną kadencję - w gronie tym jest Bartosz Hojka, prezes Agory. Jako reprezentant spółki przez najbliższe 2 lata będzie wspierać organizację w realizacji jej najważniejszych obecnie projektów na rzecz wolności prasy i niezależności dziennikarskiej, zrównoważonego rozwoju mediów oraz wprowadzania dalszych innowacji w branży medialnej.
Poprzednio Bartosz Hojka został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne do grona Rady Nadzorczej WAN-IFRA w grudniu 2021 r.

Bartosz Hojka jest prezesem Agory od marca 2014 r. Obecnie nadzoruje segmenty Radio i Prasa, zespół sprzedaży korporacyjnej oraz działy PR i audytu wewnętrznego. Jest członkiem rad nadzorczych Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. i Goldenline Sp. z o.o. Wchodzi w skład Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej - jest w niej przedstawicielem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów.

Wybory nowych członków zarządu WAN-IFRA odbyły się podczas dorocznego Światowego Kongresu Mediów Informacyjnych - World News Media Congress 2023 w Tajpej.

- Prawie tysiąc menedżerów, redaktorów i dziennikarzy spotyka się w stolicy Tajwanu, żeby zademonstrować uznanie i wsparcie dla niezależności mediów i standardów demokratycznych w tym kraju, który zmaga się z polityczną presją Chin. Ale większość naszych spotkań i dyskusji dotyczy uniwersalnych wyzwań dla naszej branży: sztucznej inteligencji, relacji mediów z globalnymi gigantami technologicznymi i regulacji prawnych w tym zakresie, a także transformacji cyfrowej tradycyjnych wydawców i nadawców. Podjęliśmy też szereg rezolucji w sprawie wolności mediów, w tym m. in. w Ukrainie - mówi Bartosz Hojka, prezes Agory.


W planie obrad Rady WAN-IFRA znalazły się najistotniejsze tematy, dotyczące wolnej prasy na całym świecie. Dzięki temu organizacja podjęła już 5 rezolucji:
• wezwała do natychmiastowego uwolnienia laureatów Złotego Pióra Wolności WAN-IFRA 2023 Elahe Mohammadiego i Niloofara Hamediego oraz wszystkich uwięzionych dziennikarzy w Iranie, a także potępiła brutalne represje wobec prasy i wszystkich protestujących w obronie praw człowieka.
• Rada potępiła również sześcioletni wyrok więzienia wydany na weterana dziennikarstwa Jose Rubéna Zamorę w Gwatemali i wezwała władze do zaprzestania nękania go i niezależnej organizacji informacyjnej, którą kieruje, El Periódico.
• Rada ponownie wyraziła swoją solidarność z wolną prasą na Ukrainie, wzywając do odnowienia międzynarodowej solidarności i zwiększenia wsparcia dla kolegów walczących o wyzwolenie swojego kraju.
• Rada wezwała rządy na całym świecie do priorytetowego traktowania bezpieczeństwa dziennikarzy i ułatwienia niezależnym mediom odgrywania ich roli, szczególnie w krytycznych okresach, takich jak wybory, poprzez wzmocnienie sprzyjającego środowiska, w którym zawód ten funkcjonuje. (link)
• Rada wezwała również państwa członkowskie Unii Europejskiej do przestrzegania zobowiązań uzgodnionych przez ministrów finansów UE w 2021 r. dotyczących stawki VAT dla mediów informacyjnych, co jest kluczowym elementem odbudowy niezależnych mediów na całym kontynencie po pandemii. (link)

World Association of News Publishers, czyli WAN-IFRA, to globalna organizacja non profit. Jej misją jest ochrona praw dziennikarzy i wydawców na całym świecie, a także zapewnienie swoim członkom niezbędnej wiedzy i rozwiązań pozwalających im wprowadzać innowacje oraz prosperować w cyfrowym świecie.