Łukasz Szewczyk20.10.2009 (10:18)1 komentarz

Infor wygrywa w procesie o kradzież treści

Infor Biznes rozpoczął kampanię przeciwko nielegalnemu zamieszczaniu przez portale internetowe artykułów prasowych, których jest właścicielem.
12 października 2009 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy, wydał precedensowy wyrok w sprawie o ochronę autorskich praw majątkowych i zapłatę odszkodowania.
Wyrok jest konsekwencją sporu między Infor Biznes i firmą Al Pari Business Centre Norbert Poliński z Białegostoku, o nielegalne zamieszczanie na swoich stronach internetowych artykułów prasowych, do których prawa należne są Infor Biznes. Artykuły będące dokładnym przedrukiem zawartości serwisów Gazetaprawna.pl i Forsal.pl zamieszczane były nielegalnie w okresie od 19 lipca 2007 r. do 26 marca 2009 r. Sąd uznał argumentację Infor Biznes, że pozwany świadomie i umyślnie kopiował artykuły ze stron internetowych Gazetaprawna.pl i Forsal.pl. Jednocześnie pozwany nie przedstawił jakiegokolwiek tytułu prawnego do skopiowanych artykułów.

- Naszym celem jest podwyższenie świadomości w zakresie respektowania praw autorskich. Chcielibyśmy, aby wypracowany został model biznesowy regulujący współpracę między właścicielami domen internetowych, szczególnie, że Internet jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium – mówi Dariusz Piekarski prezes Zarządu INFOR Biznes.

Zgodnie z wyrokiem sądu pozwany Norbert Poliński ma zapłacić Infor Biznes kwotę prawie 104 tys. wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym od dnia 18 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz Infor Biznes kwotę 5 198 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 3 617 zł tytułem kosztów zastępstwa sądowego. Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok nie jest prawomocny.
Infor

Komentarze (1 - 1 z 1)