Łukasz Szewczyk04.03.2010 (23:00)brak komentarzy

Współpraca rządu ze społeczeństwem informacyjnym

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła propozycje dotyczące współpracy z obywatelami w zakresie praw podstawowych w sferze nowych technologii.
Propozycje strony rządowej zostały wypracowane podczas spotkania ministrów zaangażowanych w opracowanie i realizowanie projektu: Michała Boniego, Magdaleny Gaj, Witolda Drożdża, Jacka Kapicy, a także przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządowego Centrum Legislacji i Zespołu Doradców Strategicznych Premiera.
Wśród propozycji znalazły się między innymi wydłużenie terminu zgłaszania uwag do projektu platformy internetowej o legislacji rządowej oraz założenia powołania tzw. „grupy inicjatywnej”. Grupa mogłaby się składać z 20 osób – przedstawicieli 5 środowisk: obywateli, przedsiębiorców, branży teleinformatycznej i mediów elektronicznych, ekspertów, organizacji pozarządowych i rządu. Zadaniem grupy będzie wypracowanie kształtu internetowej platformy komunikacyjnej do prowadzenia konsultacji społecznych.

Rząd proponuje aby internauci sami zaproponowali swoich przedstawicieli, np. poprzez serwis www.zapytajpremiera.pl lub inną platformę, która zapewni uzyskanie reprezentatywności środowiska. Wyłonieniem przedstawicieli NGO-sów mogłoby się zająć Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, a ekspertów wyłonić może sama grupa podczas pierwszego spotkania. Przedstawicielami strony rządowej będą ministrowie: Michał Boni, Witold Drożdż, Magdalena Gaj i wiceprezes RCL Piotr Gryska.

Pierwsze spotkanie „grupy inicjatywnej” mogłoby się odbyć już 15 marca na godz. 12.00.
CIR