Łukasz Szewczyk23.09.2010 (10:20)0

Powstaje europejski znak zaufania e-handlu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym popiera propozycje zmierzające do zwiększenia wymiany międzynarodowej w handlu elektronicznym i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa takich transakcji nabywcom.

Przejdź do artykułu