Łukasz Szewczyk15.05.2011 (17:52)brak komentarzy

Pakt dla kultury zapowiada nową ustawę medialną

Premier Donald Tusk podpisał Pakt dla Kultury. Pakt przewiduje m.in. zapewnienie równego dostępu do kultury wszystkim obywatelom oraz wprowadzenie nowej ustawy medialnej.
- Mam pełną świadomość, że dzisiaj wygrywają obywatele kultury – powiedział szef rządu po podpisaniu Paktu. Zaznaczył, że traktuje Pakt jako zobowiązanie i dołoży wszelkich starań, aby zobowiązanie to wypełnić. – Zaczynamy wreszcie rozumieć, także w urzędach, w administracji, że w kulturę inwestować warto dla samej kultury, ale że kultura to także opłacalny interes dla państwa, dla narodu, dla wszystkich obywateli – mówił premier. - Władza musi zrozumieć, że kultura to nie fanaberia grupy utalentowanych ludzi, kultura to nie ekstrawagancja salonów, to nie archaiczny XIX-wieczny przeżytek. Skoro mamy odwagę inwestować w różne dziedziny życia nie możemy zapominać o kulturze – kontynuował.
Pakt dla Kultury przewiduje podwyższenie finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1 proc. wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012 (bez środków europejskich i samorządowych). W Pakcie dla Kultury znalazły się także postulaty dotyczące m.in. zapewnienia równego dostępu do kultury wszystkim obywatelom czy wprowadzenie nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację misji mediów publicznych.

Pakt, oprócz premiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, podpisany został przez ponad 30 reprezentantów strony społecznej, w tym m.in.: Agnieszkę Holland, Jerzego Hausnera, Krzysztofa Krauze, Agnieszkę Odorowicz, Krzysztofa Maternę i Krzysztofa Warlikowskiego.
CIR