Łukasz Szewczyk12.08.2011 (15:19)brak komentarzy

Sieć równości przeciwko dyskryminacji

Jako jeden z elementów projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” uruchomiony został na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów serwis informacyjny, w którym każdy może zgłosić wszelkie przejawy dyskryminacji.
Projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania we współpracy ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim. Kampania promuje w społeczeństwie ideę równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim objawom dyskryminacji. Celem tego unikalnego w skali całej Unii Europejskiej projektu jest uwrażliwianie na krzywdę ludzi cierpiących z powodu jakiejkolwiek dyskryminacji. W ramach projektu powstanie sieć koordynatorów ds. równego traktowania. Przeszkolonych zostanie także bisko 400 urzędników z całej Polski.
Stworzony na potrzeby projektu przez Ideo Sp. z o.o. serwis internetowy www.siecrownosci.gov.pl zintegrowany został z platformą dla koordynatorów ds. równego traktowania, za pośrednictwem której otrzymują wszystkie zgłoszenia internautów.

Głównym celem serwisu jest kompleksowe informowanie o problemie, edukacja społeczna oraz uświadamianie w zakresie wszelkich przejawów dyskryminacji. Struktura serwisu pozwala na szybką bieżącą aktualizację treści w nim zawartych, a połączony z nim newsletter oraz integracja z platformami społecznościowymi zwiększają zasięg informacji w nim publikowanych.