Łukasz Szewczyk16.09.2011 (9:12)brak komentarzy

TVP Wizja odstępuje od strajku

Po ostatnich działaniach ze strony zarządu TVP, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP Wizja podjął decyzję o odstępuje od strajku ostrzegawczego i pogotowia strajkowego.
TVP Wizja odstępuje od strajku
Juliusz Braun, prezes zarządu Telewizji Polskiej, podjął decyzję o wycofaniu wypowiedzenia dyscyplinarnego dla Jacka Dybowskiego, co było wynikiem wnikliwej oceny dokumentów pod względem formalno - prawnym. Jednocześnie postanowił, że zarzuty zgłaszane pod adresem Dybowskiego będą podlegać ocenie w innym trybie.
"Jest to dla nas sygnał, że prawo w TVP jest i będzie respektowane. A pracownicy nie są traktowani przedmiotowo. W tej sytuacji ZZPT TVP Wizja odstępuje od strajku ostrzegawczego i pogotowia strajkowego" - czytamy w oświadczeniu.

O sprawie szerzej informowaliśmy tutaj. W ocenie związkowców dyrektor Agencji Produkcji Telewizyjnej miał dopuścić się do złamania ustawy: o związkach zawodowych; o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związkowcy podkreślają, że wypowiedzenie dla negocjatora w sporze zbiorowym jest złamaniem zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zrywa negocjacje i upoważnia związek do natychmiastowego wszczęcia strajku z pominięciem procedur.