Łukasz Szewczyk21.09.2011 (15:42)brak komentarzy

Zgoda na przejęcie Rzeczpospolitej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez Gremi Media kontroli nad Mecom Poland Holdings, w tym dziennikiem Rzeczpospolita
Rzeczpospolita
Wniosek w tej sprawie wpłynął do UOKiK w połowie lipca 2011 roku. Spółka Gremi Media została powołana w celu przejęcia części Wydawnictwa Przekrój w styczniu 2011 roku. Należy do grupy kapitałowej Gremi, która zajmuje się przede wszystkim zakupem i restrukturyzacją przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich wartości rynkowej.
Mecom Poland Holdings jest m.in. właścicielem spółki Presspublica - wydawcy dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Parkiet oraz tygodnika Uważam Rze Inaczej Pisane. W wyniku koncentracji Gremi Media kupi 100 proc. udziałów w Mecom Poland Holdings, a także przejmie kontrolę nad spółką Presspublica oraz jej spółkami zależnymi.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego UOKiK uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.
UOKiK