Łukasz Szewczyk29.03.2014 (17:24)brak komentarzy

Cała Polska pisze "Listy dla Ziemi" w sprawie trującego powietrza

Od 15 do 30 kwietnia 2014 roku uczniowie napiszą w szkole list, żeby przeczytać go w domu i wspólnie z rodziną podjąć proste działania ekologiczne, które ograniczą zanieczyszczanie powietrza. Hasło kampanii "Czyste powietrze - zdrowy człowiek" podkreśla związek między jakością życia, a wdychanym powietrzem.
Listy dla Ziemi 2014 - plakat
Uczestników kampanii - placówki oświaty - pozyskują gminy. "Listy dla Ziemi" 2014 wychodzą naprzeciw polskim samorządom. Potrzebują one szerokiej edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. W ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska w pierwszej dziesiątce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż sześć znajduje się w Polsce (m.in. Kraków, Nowy Sącz, Gliwice).
Do akcji przyłączyła się Renata Piątkowska - pisarka, której książki znajdują się na Złotej Liście Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom: "Ogromnie zachęcam, by dzieci próbowały pisać takie listy, a nauczycieli by zechcieli im pomóc - spojrzeć na problem z różnych stron, sformułować treść tak, aby była dowcipna, zajmująca czy przekonująca".

Gminy rejestrują się poprzez stronę internetową. Pisanie listów poprzedzają lekcje i akcje edukacyjne dla uczniów, rodziców, dziadków, mieszkańców osiedli i dzielnic. To happeningi, festyny, przemarsze, a we współpracy z lokalnymi nadleśnictwami - sadzenie drzew. Listy zapisywane są na papierze z makulatury). Najmłodsi swoje listy rysują, dlatego otrzymują od Fundacji ARKA kredki w pudełku z logo akcji. Druga strona kartki na list zawiera krótkie informacje, jak chronić powietrze. Tu także jest miejsce do zapisania trzech działań eko, do których rodzina ucznia zobowiązuje się w ciągu minimum dwóch tygodni. Gminy otrzymują też plakaty, broszurę edukacyjną ze scenariuszami zajęć dla szkół i przedszkoli. Wszyscy mogą wziąć udział w konkursie na List Roku. Głosowanie odbywa się na www.facebook.com/listydlaziemi. Tu także swoje listy mogą umieszczać osoby indywidualne zainteresowane akcją.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są spaliny samochodowe i dymy z palenisk domowych kotłów grzewczych. W Polsce często spala się złej jakości węgiel, muł oraz niezgodnie z prawem - śmieci, jak niepotrzebne meble, odzież, wyroby plastikowe i gumowe, opakowania. Tak do powietrza dostają się niebezpieczne gazy, związki chemiczne i pyły wywołujące choroby układu oddechowego i krwionośnego; nowotwory.
Fundacja Ekologiczna ARKA